Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Service för barn


print

Dagens barn behöver Lions mer än någonsin.

Miljontals barn är fattiga, hemlösa, hungriga, misshandlade, vanskötta, sjuka och handikappade. Det är tragiskt att dessa barn ofta måste leva utan den viktiga sjukvårds- och utbildningsservice som skulle lindra deras svårigheter och ge dem hopp om en framtid. Därför fortsätter programmet Lions service för barn Lions Clubs Internationals långa tradition av att hjälpa världens framtida generationer.

Projekt för Lions service för barn

De problem barn upplever varierar från ett land till ett annat, men behovet av sjukvårds- och utbildningsservice är konstant och universellt. Lionklubbar hjälper till att möta dessa behov genom att utveckla projekt med specifika, uppnåeliga mål, såsom:

  • Samla in mat, kläder eller böcker,
  • Ordna en syn- eller hörselundersökning,
  • Tillhandahålla vaccinering genom en vaccinationskampanj,
  • Starta ett läsprogram med en lokal skola, ett bibliotek eller samhällscenter eller en leoklubb,
  • Stödja ett näringsprogram för undernärda barn,
  • Tillhandahålla rullstolar till handikappade barn,
  • Skicka ett barn med diabetes eller andra fysiska handikapp till ett specialläger.

Lions har också byggt sjukhus, skolor, barnhem och barncentra i alla delar av världen för att hjälpa behövande barn.

Läs mer

För att läsa mer om barnens sjukvårds- och utbildningsbehov runtom i världen, besök webbplatsen för Världshälsoorganisationen (WHO). Läs om FN:s millenniumutvecklingsmål som är direkt riktade till barn. Eller kontakta vår Health and Children's Services Department.

Medlemsresurser för Service för barn

För information om att planera serviceprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Lions service för barn på vårt Medlemscenter.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting