Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Program om internationella relationer  >  Program för internationella relationer

Program för internationella relationer

Lions Clubs program för internationella relationer

På Lions Clubs International (LCI) är vi globala. Det är därför våra program för internationella relationer syftar till att skapa och fostra en anda av förståelse bland människorna i världen.

Vi instiftade detta mål år 1945 genom att hjälpa till att utveckla  FN:sdeklaration för en icke-statlig organisation. År 2008 utökade LCI vår internationella utsträckning genom att underteckna FN:s Global Compact för att hjälpa till att uppfylla FN:s millenniumutvecklingsmål. Och i dag fortsätter det internationella samarbetet genom lionmedlemmar som tillsätts för att vara representanter till:

Lions Clubs International och FN - två organisationer för internationella relationer som samarbetar. Lions utvecklar även enskilda internationella relationer genom vänklubbsprogrammet.

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Internationella relationer på vårt Medlemscenter.

EN BILD AV FRED

2010-11 Merit Award Winner MinJoo “Deborah” Kang (Virginia, USA)

"Det är inte lätt att nå fred. Det kräver tid, ansträngning och tålamod för att den ska växa och hållas levande, men tänk vilken vacker världen vi skulle få." »

Läs mer om fredsaffischtävlingenLäs mer om fredsaffischtävlingen

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting