Program för internationella relationer

Lions Clubs program för internationella relationer

På Lions Clubs International (LCI) är vi globala. Det är därför våra program för internationella relationer syftar till att skapa och fostra en anda av förståelse bland människorna i världen.

Vi instiftade detta mål år 1945 genom att hjälpa till att utveckla  FN:sdeklaration för en icke-statlig organisation. År 2008 utökade LCI vår internationella utsträckning genom att underteckna FN:s Global Compact för att hjälpa till att uppfylla FN:s millenniumutvecklingsmål. Och i dag fortsätter det internationella samarbetet genom lionmedlemmar som tillsätts för att vara representanter till:

Lions Clubs International och FN - två organisationer för internationella relationer som samarbetar. Lions utvecklar även enskilda internationella relationer genom vänklubbsprogrammet.

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Internationella relationer på vårt Medlemscenter.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting