Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Vårt arbete

Vårt arbete

Fler frivilliga som utför samhällsarbete på fler platser än någon annan serviceklubbsorganisation

När det gäller att ta sig an utmaningar är Lions svar enkelt: Vi tjäna. I mer än 200 länder, på sjukhus och äldrecentra, i regioner krossade av naturkatastrofer, i skolor och glasögonåtervinningscentra, utför lionmedlemmar frivillig samhällstjänst med att hjälpa, leda, planera och stödja. Eftersom vi är lokala kan vi tjäna de unika behoven på våra hemorter. Och eftersom vi är globala kan vi ta itu med utmaningar som går över landsgränser.

Vi vill att alla ska få en bättre morgondag. Därför stödjer vi synvårdsprogram och tjänster såsom synundersökningar, ögonbanker och glasögonåtervinning. Vi tillhandahåller synvårdsservice till dem som riskerar att förlora synen. Och vi samlar in donationer genom kampanjer som SightFirst och kampanjen SightFirst II.

Vi anser att alla förtjänar att få vara friska. Från att erbjuda hälsovårdsprogram som fokuserar på hörselförlust till att stödja insatserna för att kontrollera och förhindra diabetes arbetar frivilliga lionmedlemmar med att förbättra hälsan bland världens barn och vuxna.

Vi ger möjligheter för nästa generation. Oavsett om det gäller att ställa upp med frivilliga möjligheter för ungdomar och ledarskapserfarenheter i en leoklubb eller sprida budskapet om fred genom vår fredsaffischtävling, investerar våra ungdomsprogram i framtiden genom att vända sig till ungdomar.

Vi tjänar lokala samhällen – och värnar om vår planet.   När vi genomför praktiskt samhällsarbete och serviceprojekt samt tillhandahåller katastrofassistans förbättrar våra samhälls- och miljöprogram våra hemorter – och värnar om miljön.

 

Det finns många sätt att engagera sig.  Här är bara några av de många möjligheter som finns för frivilligt samhällsarbete som medlem i Lions:

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting