Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Hälsovårdsprogram


print

Hälsovårdsprogram som fokuserar på hörsel, diabetes med mera

Lions är kända som "de blindas riddare" oc fokuserar på program och service för blinda och synskadade – och har som mål att utrota blindhet som kan förhindras och återställas. Men vi deltar också i andra hälsoprogram och -projekt på våra hemorter.

  • Lionmedlemmar stödjer lokala och storskaliga globala hälsoprogram för att kontrollera och förhindra diabetes oc diabetesretinopati, den ledande orsaken till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder i industriländerna.
  • Och runtom i världen påverkar många av Lions serviceprojekt hälsan. Lions i Storbritannien gav exempelvis medel till den första fullt utrustade ambulansen för nyfödda i Bosnien och Herzegovina. Och Lions på Cayman Islands har arbetat för att öka medvetenheten om tidig upptäckt av bröstcancer.

LIONS IN ACTION

Picture of Glädjen med utbildning
Lions i Uganda hjälper barn att lära sig och att skratta   » »

Hur kan jag...


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting