Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Hälsovårdsprogram


print

Hälsovårdsprogram som fokuserar på hörsel, diabetes med mera

Lions är kända som "de blindas riddare" och fokuserar på program och service för blinda och synskadade – och har som mål att utrota blindhet som kan förhindras och återställas. Men vi deltar också i andra hälsoprogram och -projekt på våra hemorter.

  • Lionmedlemmar stödjer lokala och storskaliga globala hälsoprogram för att kontrollera och förhindra diabetes och diabetesretinopati, den ledande orsaken till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder i industriländerna.
  • Och runtom i världen påverkar många av Lions serviceprojekt hälsan. Lions i Storbritannien gav exempelvis medel till den första fullt utrustade ambulansen för nyfödda i Bosnien och Herzegovina. Och Lions på Cayman Islands har arbetat för att öka medvetenheten om tidig upptäckt av bröstcancer.

LIONS IN ACTION

Picture of Barn först
Förbereda barn för skolan   » »

Hur kan jag...


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting