Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Hälsovårdsprogram  >  Hälsovårdsprogram

Hälsovårdsprogram

Hälsovårdsprogram som fokuserar på hörsel, diabetes med mera

Lions är kända som "de blindas riddare" oc fokuserar på program och service för blinda och synskadade – och har som mål att utrota blindhet som kan förhindras och återställas. Men vi deltar också i andra hälsoprogram och -projekt på våra hemorter.

LIONS IN ACTION

Picture of Framställer fred
Framställer fred Framställer fred
Ger barnen möjlighet att illustrerar fred   » »

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting