Hälsovårdsprogram

Hälsovårdsprogram som fokuserar på hörsel, diabetes med mera

Lions är kända som "de blindas riddare" och fokuserar på program och service för blinda och synskadade – och har som mål att utrota blindhet som kan förhindras och återställas. Men vi deltar också i andra hälsoprogram och -projekt på våra hemorter.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting