Rekreationsläger

Ge de döva en tid med varma leenden

Lionmedlemmar har en gemensam tro: samhället blir vad vi gör det till. Därför stödjer Lions rekreationslägerprogram som är anpassade att klara dövblindas, dövas och hörselskadades speciella behov.

Lions anordnar dessa läger med hjälp av experter – läkare, sköterskor, hälsovårdsmyndigheter eller lokala stiftelser för hörselskadade och döva. Lionmedlemmar ställer också upp som frivilliga eller ger medel till läger som anordnas av andra grupper.

Lista över rekreationsläger för personer som är döva eller hörselskadade

För att hitta läger för barn eller vuxna som är döva eller hörselskadade, se vår lista över Lions-sponsrade rekreationsläger för speciella behov eller kontakta Health and Children's Services Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting