Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Projekt för döva och hörselskadade


print

Hjälp för hörselskadade

Lions stödjer de döva och hörselskadade på många sätt.

  • Lions program för återanvändning av hörapparater. Lions samlar in begagnade hörapparater och skickar dem till regionala Lions center för återvinning av hörapparater för renovering och utdelning till behövande.

  • Lions rekreationsläger. Lions stödjer läger för döva som är anpassade för att tillgodose behoven för barn eller vuxna som är döva eller hörselskadade. 

  • (USA) Lions program för billiga hörapparater (AHAP). Genom AHAP, ett LCIF-projekt, tillhandahåller Lions billiga hörapparater av hög kvalitet för personer med låg inkomst. För mer information, kontakta vår stiftelse.

Du kan kontakta oss för mer information om dessa projekt.

LIONS IN ACTION

Picture of Modeshow med återvunnet skräp
Skapar en modetrend av skräp   » »

Hur kan jag...


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting