Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Hörselvårdsprogram


print

Klara av problemen med hörselnedsättning

Enligt Världshälsoorganisationen är 275 miljoner människor i världen döva eller hörselskadade.

  • Barn med hörselnedsättning kan uppleva en fördröjd utveckling av tal, språk och kognitiva färdigheter.
  • För vuxna gör ofta hörselnedsättning och dövhet det svårt att få och behålla ett arbete.
  • Barn och vuxna med hörselnedsättning är ofta socialt stämplade och isolerade.

Lions serviceaktiviteter för döva eller hörselskadade innefattar:

För information om hörselskador, besök National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, Alexander Graham Bell Association eller kontakta vår Service Activities Department

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt om hörselnedsättning – samt information för ordförande – besök avsnittet Hörsel på vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of Promenad för att bota
Ger hopp för kvinnor på Cayman Islands   » »

Hur kan jag...


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting