Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Hälsovårdsprogram  >  Hörselvårdsprogram  >  Hörselvårdsprogram

Hörselvårdsprogram

Klara av problemen med hörselnedsättning

Enligt Världshälsoorganisationen är 275 miljoner människor i världen döva eller hörselskadade.

Lions serviceaktiviteter för döva eller hörselskadade innefattar:

För information om hörselskador, besök National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, Alexander Graham Bell Association eller kontakta vår Health and Children's Services Department

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt om hörselnedsättning – samt information för ordförande – besök avsnittet Hörsel på vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of Palmerston Heritage Park
Palmerston Heritage Park Palmerston Heritage Park
Förvandla en bangård i Kanada   » »

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting