Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Diabetesinformationsprogram


print

Öka kännedomen om diabetes, rädda syn

The International Diabetes Federation bedömer att 371 miljoner människor i världen har diabetes, en global epidemi som väntas drabba 552 miljoner år 2030.

Diabetes och synförlust

Personer med diabetes riskerar att förlora synen på grund av diabetesretinopati. Det är den främsta orsaken till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder (20 till 65 år) i industriländerna. 74 % av dem som har diabetes i 10 år eller mer utvecklar någon form av diabetesretinopati. Alla med diabetes - både typ 1 och typ 2 - löper en risk. Det är därför som alla med diabetes bör få en omfattande synundersökning med vidgad pupill minst en gång om året.

    Lions och kampen mot diabetes

    Med denna statistik och oron i åtanke kan Lions engagera sig inom program för diabetesinformation och -åtgärder. Vårt arbete stödjer information, utbildning, kontroll, prevention och forskning om diabetes. Diabetes kan upptäckas vid en undersökning. Lionmedlemmar ordnar ofta gratis diabetesundersökningar på sina hemorter.

    Medlemsresurser

    För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Diabetes på vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of Värna om vår planet
Prioritera pappersåtervinning   » »

Hur kan jag...


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting