Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vårt arbete  >  Hälsovårdsprogram  >  Diabetesprogram  >  Diabetesinformationsprogram

Diabetesinformationsprogram

Öka kännedomen om diabetes, räddar syn

International Diabetes Federation bedömer att 371 miljoner människor i världen har diabetes, en global epidemi som väntas drabba 552 miljoner år 2030.

Diabetes och synförlust

Personer med diabetes riskerar att förlora synen på grund av diabetesretinopati. Det är den främsta orsaken till synförlust bland vuxna i arbetsför ålder (20 till 65 år) i industriländerna. 74 % av dem som har diabetes i 10 år eller mer utvecklar någon form av diabetesretinopati. Alla med diabetes - både typ 1 och typ 2 - löper en risk. Det är därför som alla med diabetes bör få en omfattande synundersökning med dilaterad pupill minst en gång om året.

Lions och kampen mot diabetes

Med denna statistik och oron i åtanke kan Lions engagera sig inom program för diabetesinformation och -åtgärder. Vårt arbete stödjer information, utbildning, kontroll, prevention och forskning om diabetes. Diabetes kan upptäckas vid en undersökning. Lionklubbar ordnar ofta diabetesundersökningar på sina hemorter.

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – samt information för ordförande – besök avsnittet Diabetes på vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of VIP-karneval
VIP-karneval VIP-karneval
Locka fram ett leende   » »

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting