Diabetesrekreationsläger

En chans att få vara med – utan begränsningar

Lions är villiga att göra vad som krävs för att göra vårt respektive samhälle till en bättre plats att leva. Därför stödjer Lions rekreationsläger för de speciella behov som diabetiker har. Rekreationsläger hjälper vuxna och barn med diabetes att:

Lions anordnar dessa läger med hjälp av experter – läkare, sköterskor, hälsovårdsmyndigheter eller lokala föreningar för personer med speciella behov. Lionmedlemmar ställer också upp som frivilliga under lägerveckor eller ger medel till läger som anordnas av andra grupper.

Lista med diabetesläger

Se vår lista med Lionssponsrade rekreationsläger för speciella behov eller kontakta Health and Children's Services Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting