Diabetespartnerskap och resurser

Samarbete för att bekämpa diabetes

Lions samarbetar med National Diabetes Education Program (NDEP) för att främja kännedomen om diabetes. NDEP är ett ledande offentligt utbildningsprogram som hjälper till att förhindra och kontrollera diabetes i USA. NDEP tillhandahåller även resurser för och publikationer om diabetes.

Vi hedrar också Världsdiabetesdagen, en årlig kampanj som leds av International Diabetes Federation den 14 november. Lionmedlemmar genomför ofta evenemang för information om diabetes i samhället den här dagen.

För mer information om förebyggande av diabetes och stöd, kontakta:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting