Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Japan jordbävnings-/tsunamihjälp


print

Gör hjälpinsatser i Japan

Efter den förödande jordbävningen och tsunamin i mars 2011 har vi samlat in mer än USD 21 miljoner till katastrofinsatser i Japan. Detta innefattar generösa donationer från lionmedlemmar runtom i världen och LCIF-anslag.

jordbävnings- och tsunamiinsatsprojekt i Japan

Med mer än 100 000 lionmedlemmar i Japan är hjälpinsatserna på god väg.

  • USD 1 miljoner tillhandahåller 2 000 högtryckstvättar för att minska strålningsnivåerna. Tvättarna hjälper till att ta bort strålning eller rengöra fasader på privata byggnader och senare i lägenheter, vilket bedöms hjälpa 20 000 personer.
  • USD 1,2 miljoner ger köksförnödenheter och utrustning på tre platser längs Tohoku-kusten för att hjälpa till att återupprätta fiskerinäringen. Lokala myndigheter tillhandahåller mark och byggnader, och hjälpen beräknas nå 20 000 personer.
  • USD 1,5 miljoner skapar en särskild fond för hjälp till offren och till Lions lednings- och driftcentra. Projektet gör att lionmedlemmar i Japan kan planera för långsiktiga behov och bistå med de pågående hjälp- och återuppbyggnadsinsatserna efter jordbävningen och tsunamin.
  • USD 397 403 hjälper till att bygga tvättinrättningar i svårt skadade områden till hjälp för tusentals människor som inte har tillgång till tvättmaskiner och torkskåp. Lions samarbetar också med myndigheterna för att få markdonationer till detta projekt. Alla platser ska också ha en offentlig möteslokal så att man återetablerar normala lionklubbsmöten.
  • USD 311 688 går till nödradioutrustning för tillfälliga bostäder, där man i dag inte har tillgång till radiosändningar. Projektet ska tillhandahålla tusentals apparater, och det hjälper cirka 30 000 personer.

Lions samarbetar också med Tasuki Project, en organisation som levererar väskor med hygienartiklar till katastrofoffren för att hjälpa till att bekosta utdelningen av dessa väskor. Dessutom fortsätter Lions sina möten med Röda Korset i Japan för att ta fram gemensamma lösningar på kortare och längre sikt, såsom blodgivarkampanjer för att åtgärda den stora bristen på blod.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting