Japan jordbävnings-/tsunamihjälp


Gör hjälpinsatser i Japan

Efter den förödande jordbävningen och tsunamin i mars 2011 har vi samlat in mer än USD 21 miljoner till katastrofinsatser i Japan. Detta innefattar generösa donationer från lionmedlemmar runtom i världen och LCIF-anslag.

jordbävnings- och tsunamiinsatsprojekt i Japan

Med mer än 100 000 lionmedlemmar i Japan är hjälpinsatserna på god väg.

Lions samarbetar också med Tasuki Project, en organisation som levererar väskor med hygienartiklar till katastrofoffren för att hjälpa till att bekosta utdelningen av dessa väskor. Dessutom fortsätter Lions sina möten med Röda Korset i Japan för att ta fram gemensamma lösningar på kortare och längre sikt, såsom blodgivarkampanjer för att åtgärda den stora bristen på blod.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting