Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Katastrofhjälp


print

Frivilliga vid naturkatastrofhjälp

När naturkatastrofer sker är Lions bland de första att erbjuda frivillig katastrofhjälp. När en jordbävning ödelade Haiti. När orkanen Katrina drabbade USA. Och när en jordbävning och en påföljande tsunami orsakade oerhörda skador i Japan var Lions på plats och gav omedelbar och långsiktig katastrofhjälp.

Många lokala lionmedlemmar ger katastrofhjälp till samhällen som drabbats av naturkatastrofer, och vår stiftelse har delat ut mer än USD 50 miljoner i anslag för detta humanitära arbete. Generösa donationer från medlemmar runtom i världen möjliggör dessa internationella katastrofhjälpsinsatser.

Våra katastrofberedskaps- och insatsprogram gör också att Lions kan hjälpa lokala samhällen – och bidra till Lions hjälpinsatser i andra länder – vid naturorsakade, av människan orsakade eller hälsokatastrofer. Dessa program är till exempel:

Medlemsresurser

För information om att planera serviceaktivitetsprojekt – inklusive information för ordförande – besök avsnittet Katastrofberedskap och insatser i vårt Medlemscenter.

LIONS IN ACTION

Picture of Varma händer och fötter
Lions hjälper de hemlösa med mat och kläder   » »

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting