Katastrofhjälp efter jordbävningen i Haiti

Återuppbygger liv i Haiti

Lions engagerar sig för att återuppbygga samhällen efter katastrofer så länge det behövs. Vår katastrofhjälp efter jordbävningen i Haiti fortsätter och enskilda personer och familjer i hela Port-au-Prince har glädje av Lions vårdinsatser. Tack vare det generösa stödet från lionmedlemmar runtom i världen samlar vi in mer än USD 6 miljoner till projekt som utvecklats av Lions i Haiti för att uppfylla behov som inte andra organisationer tar itu med.

Börja på nytt i nya bostäder

Lions hjälper 600 familjer flytta från Lions tältstäder till nya bostäder. Bostäderna är ett gemensamt initiativ för LCIF, Lions i MD111 Tyskland och HELP, en internationell privat organisation (NGO). LCIF tillhandahåller USD 1,4 miljoner till det här projektet som ska bygga övergångsbostäder direkt på familjens tomt för att undvika svårigheterna med ytterligare evakuering. Lions i Haiti har en aktiv roll i projektet. Visa bilder på nya bostäder i Haiti.

Förbättra sjukvården

Lions prioriterar också att hjälpa till med återuppbyggnad av sjukvårdssystemet. Jordbävningen förstörde en nationell skola för sjuksköterskeutbildning i Port-au-Prince och dödade mer än 100 elever och lärare. Även före jordbävningen rådde det brist på utbildad sjukvårdspersonal i landet, särskilt sjuksköterskor.

Med ett ekonomiskt stöd från LCIF på USD 368 421 – eller 27 procent av den totala projektkostnaden på USD 1 363 562 – gör Lions en bestående insats för sjukvårdssystemet genom att bekosta byggnadsarbete och utrustning till en ny nationell skola för sjuksköterskeutbildning. Projektet är ett partnerskap med HumaniTerra International (HTI), en NGO som ägnar sig åt kirurgi. Den nya byggnaden kommer att utgöras av prefabricerade moduler som är stabila och kan stå emot stormar och jordbävningar och kan byggas upp på kort tid.

Läs mer

Lions Clubs International Foundation har 41 års erfarenhet av att ge katastrofhjälp. Läs mer om hur vi hjälper behövande runtom i världen som drabbats svårt av katastrofer.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting