Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Varma händer och fötter


print
"När jag hörde att Lions tjänar på sina hemorter blev jag intresserad. Jag tycker om att tjäna. "

Gwendolyn Strain,
Lionklubbsmedlem

"Lionmedlemmarna är bara en liten del av allt fantastiskt som samhällen gör för att hjälpa de behövande. Och det smittar av sig. Det är omedelbar tacksamhet."

Ken Ibarra,
Lionklubbsmedlem

Lions hjälper de hemlösa med mat och kläder

Gwendolyn Strain i San Franciscos Bayview Hunter’s Point Lions Club vet vad det innebär att frysa och vara hungrig. Hon var tidigare hemlös men med en hjälpande hand kunde hon komma på fötter igen och börja ge tillbaka till andra. Hon började med att ge mat till de hungrande genom att servera en liten skål soppa från sin skåpbil. Snart började Lions hjälpa henne. När Gwens skåpbil gick sönder hjälpte Lions till att betala för en ny skåpbil för att hålla igång soppkampanjen.

Plats: San Francisco, Kalifornien, USA
San Francisco, Kalifornien, USA

Lions träder in

Lionmedlemmen Ken Ibarra i San Bruno Lions Club och andra medlemmar gick samman för att hjälpa Gwen med hennes soppkök utanför ett boende för hemlösa. När det blev kallare började lionmedlemmarna märka att de som kom för att få soppa också frös. De började ta med sig vantar och sockor och ta emot donationer för att de hemlösa skulle få kläder och kunna hålla sig varma. Den här insatsen blev så småningom till projektet Varma händer och fötter, som hjälper till att tillhandahålla kläder åt dem som varje vecka kommer för att få mat.

”Om inte lionmedlemmarna fanns skulle det inte finnas någon kampanj för Varma händer och fötter”, säger Gwen. ”Men de ställde upp och det hjälper hundratals människor.”

Hålla sig varm

Gwen hämtar mat som skänkts av lokala SafeWay och Trader Joe’s, och hon använder den för att koka soppa som serveras utanför boendet för hemlösa varje onsdag. Projektet Varma händer och fötter delar även ut alla sorters kläder, såsom rockar för kallare väder, utanför boendet. Hemläsa i området vet att lionmedlemmarna kommer och ställer sig i kö för att få varm mat och kläder. Lionmedlemmarna hjälper till med mat åt 150 personer varje onsdag.

Snabbfakta

Förutom att hjälpa de hemlösa innefattar andra lionprojekt för samhället att förbättra offentliga parker och lekplatser, fylla på soppkök och bygga nya offentliga lokaler. Projektet Varma händer och fötter är bara ett av många sätt för lionmedlemmar att hjälpa personer i deras närhet..

Tips och verktyg

Anordna en klädesinsamling på hemorten

Varför engagerade sig klubben i det här projektet? »
Även om staden har ett bra program för hemlösa finns det inte alltid tillräckligt med sängar och mat för alla som kommer till boenden för hemlösa. Genom soppköken och Varma händer och fötter tillhandahåller lionmedlemmar mat och kläder innan de hemlösa går in till boendet.
Hur ökar ni kännedomen om projektet? »
Vi använder Facebook för att berätta att vi behöver donationer. Facebook hjälper också medlemmarna att få reda på när Lions serverar soppa och hur de kan hjälpa till.
Vilka resurser behövs för att hålla igång projektet? »
All mat och alla kläder har kommit in genom donationer. Vi samlar in donationerna och frivilliga hjälper till att sortera kläderna och göra iordning dem för utdelning.
Har ni något råd att ge? »
Det finns så många sätt för Lions att hjälpa till utan någon större insamling eller en stor klubb. Det behövs bara några personer. Ni kan koka en god soppa och folk kommer att älska den. Och ni kan ta med er varma kläder. Och de kommer tillbaka.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting