Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Promenad för att bota


print
"Det är en fråga som ligger oss mycket varmt om hjärtat."

Carmin Godfrey,
Tropical Gardens Lions Club

"Det kan drabba vem som helst. Upplysning är viktig. Och kvinnor behöver bara veta att de själva kan ha kontroll över sin egen hälsa."

Becky Ebanks,
Kvinna som överlevt bröstcancer

"Förekomsten av långt gången bröstcancer har minskat väsentligt. De fall vi ser nu är i fas ett och två med höga procenttal för tillfrisknande."

Dr. Steve Tomlinson,
Talare på workshops för bröstcancerprevention

Ger hopp för kvinnor på Cayman Islands

I år förväntas 1,5 miljoner personer få reda på att de har bröstcancer. Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancer i världen, men på Cayman Islands var det svårt att få information om denna behandlingsbara sjukdom.

Plats: Grand Cayman, Cayman Islands
Grand Cayman, Cayman Islands

Lions träder in

Lionklubben Tropical Gardens bestämde sig för att göra en insats. Lions gav information, medvetenhet och resurser till samhället och delade ut hundratals kuponger för gratis mammografi.  “Vi har gjort det här till vårt signaturprojekt för det är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat”, säger Carmin Godfrey, medlem i Tropical Gardens Lions Club.

Lions anordnade också en 5 km promenad och folk kommer i hundratal varje år för att gå eller springa under evenemanget. Dessutom ger de ekonomiskt och känslomässigt stöd till kvinnor som genomgår behandling.

Hårt arbete lönar sig

Men Lions gjorde inte bara det. Eftersom de flesta bröstcancerfall kan behandlas med lyckat resultat vid tidig upptäckt startade Lions flera upplysningsinsatser. Varje år i oktober ordnar Lions möten i alla sju distrikten på Grand Cayman. Under en workshop diskuterar man brösthälsa, mammografier, självundersökning och hur man minskar riskfaktorerna.

Och deras insatser har lönat sig – en lokal läkare rapportetar att långt gången bröstcancer har minskat markant och att man träffar bröstcancerpatienter tidigare, vilket leder till att behandlingen oftare är lyckosam. “Jag vill bara säga tack, ni har ingen aning om hur mycket ert stöd betyder”, säger Becky Ebanks som överlevt bröstcancer. “Varenda dag räddar det ett liv.”

Snabbfakta

Varje år delar Lions ut mellan 500 och 600 kuponger för gratis mammografi. Och mer än 5 000 kvinnor har haft nytta av de upplysande och preventiva åtgärder som Lions vidtagit.

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man samordnar en upplysningskampanj

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
När vi inledde projektet år 1997 var det svårt att få upplysning om bröstcancer på Cayman Islands. Vi ville öka medvetenheten och hjälpa kvinnor som var i riskzonen.
Hur startade Lions projektet? »
Vi samarbetade med lokala vårdgivare och kontaktade media om vår kampanj. Vi bestämde vilka slags aktiviteter vi ville genomföra, såsom workshops och 5 km-promenaden, och bestämde sedan hur vi skulle fylla dessa evenemang med användbar, relevant information.
Hur annonserade ni era evenemang? »
Vi använder alla former av media som finns, från TV till Internet, för att få ut vårt budskap. Vi förlitar oss också på att lionmedlemmar berättar för sina vänner och grannar om våra workshops och deltar i promenaden för att väcka uppmärksamhet.
Vilka resurser behövs för att hålla igång proejktet? »
Vi tar gärna emot alla frivilliga som vill hjälpa till. Vi förlitar oss på att samhället och lokala företag ger ekonomiskt stöd. Vi välkomnar också hjälp från vårdgivare att upplysa kvinnor om tidig upptäckt och prevention.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Det är viktigt att hålla igång – så snart årets 5 km-promenad och workshop genomförts börjar vi planera vad vi ska göra nästa år. Vi förbättrar evenemangen hela tiden så att vi alltid kan ge den mest aktuella medicinska informationen.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting