Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Åk skidor för synvård


print
"Vad jag mest ser fram emot är motionen och kamratskapet, att vara tillsammans och träffa gamla vänner."

Todd Roepke,
Skidåkare

"Normalt kommer två tredjedelar tillbaka, men vi har också ganska många nykomlingar. Så vi ser till att alla blir en del av evenemanget och hoppas att de kommer tillbaka år efter år."

Larry Werline,
Kommittéordförande för Åk skidor för synvård

"Jag återkommer varje år för jag tycker det är roligt att få möjlighet att umgås med andra blinda. Som medlem av en minoritet får jag möjlighet att tillhöra en majoritet."

Darrell Washington,
Skidåkare

Ge de blinda chansen att åka skidor

Varje år när vintern närmar sig förbereder sig de som bor i amerikanska Mellanvästern för flera månader med kallt väder. För blinda och synskadade som lever i sådana snörika trakter kan det verka omöjligt att ägna sig åt vintersport.

Plats: DeKalb, Illinois, USA
DeKalb, Illinois, USA

Lions träder in

Lionmedlemmar i norra Illinois ville se till att deras synskadade grannar fick möjlighet att uppleva vinterns glädjeämnen. Medlemmar i 13 klubbar samlades och skapade Åk skidor för synvård, ett helgevenemang som ger kamratskap och utomhusaktiviteter för de blinda varje vinter. Dave Striker i Waterman Lions Club säger: ”Det är roligt att anordna ett så tacksamt evenemang. Människor som aldrig stått på ett par skidor förut ler med hela ansiktet och det glädjer också oss.”

Underbart vinterland

I mer än 25 år har blinda och synskadade skidåkare kunnat ge sig ut i spåret tack vare lionmedlemmarna. Skidåkaren Darrell Washington säger att alla har roligt under evenemanget. ”Den viktigaste regeln är att ha roligt. Det är vårt motto. Vi bryr oss inte om ifall vi ramlar … vi har bara roligt”, säger Darrell.

Skidåkarna får möjlighet att bygga upp sitt självförtroende och få vänner bland andra som har samma livsöden. Synskadade skidåkaren Dave Smolka träffade sin fru Terri under Åk skidor för synvård. Nu tar de med sig sin dotter som också är synskadad så att hon kan lära sig något värdefullt för livet. ”Jag försöker att inte visa det som är ett handikapp. Jag betonar istället det man kan”, säger Smolka. ”Man kan göra nästan allt om man anstränger sig. Och det gör inget om man inte klarar det. Man har i alla fall försökt.”

Snabbfakta

Under årens lopp har minst dussinet deltagare i Åk skidor för synvård gått med i lionklubbar. Alla de 13 deltagande lionklubbarna i distrikt 1J sponsrar en aktivitet under helgen. Nästan 100 blinda och synskadade deltar varje år.

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man samordnar ett evenemang med andra klubbar

Hur samlades era klubbar för det här projektet?  »
Vi visste att en hel helg med skidåkning, isfiske och aktiviteter var mer än vad en enda klubb kunde klara av. Vi tänkte att om vi alla bidrog med något till helgen skulle deltagarna få ut mer av den.
Hur samordnar ni evenemanget? »
Under sex månader före evenemanget träffas vi och diskuterar de olika evenemangen och vad som behöver göras. Det ger oss tid tillsammans att diskutera planerna så att vi alla vet vem som gör vad.
Hur annonserar ni evenemanget?  »
Den här sortens evenemang har sin egen intressesfär och mycket av informationen sker muntligt. Vi har deltagare som reser till evenemanget varje år och berättar om det för sina vänner.
Vilka resurser behövs för att hålla igång projektet?  »
Vi samlar in medel till evenemanget, men vi har också flera sponsorer. När vi nu har genomfört evenemanget i mer än 20 år är det många företag som gärna ställer upp med bidrag till helgens aktiviteter.
Har ni något särskilt råd att ge?  »
Samarbete är det viktigaste – acceptera hjälp från alla tänkbara håll. Och kom ihåg att om man håller god ordning på saker och ting och vet vem som gör vad så tappar man inte fattningen.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting