Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Spara vatten


print
"Vi försöker också att lite grann visa barnen att de ska ge tillbaka istället för att ta från miljön."

Byron Alexander,
Invånare i Bowie

"Vi måste få ut budskapet till invånarna, och enda sättet att göra det är att samarbeta med lionklubben och andra grupper."

Tiffany Wright,
Vattenverkschef i Bowie

"Jag har barnbarn och barnbarnsbarn och jag vill hålla vattnet rent för framtida generationer."

Ronnie Cervenka,
Medlem i Bowie Lions Club

Samla upp, bevara och städa upp i lokalt vatten

Chesapeake Bay USA:s största havsvik och den är svårt drabbad av föroreningar. Efter en storm kan det vatten som rinner av hustak skölja bort föroreningar på land, t.ex. hundlortar, motorolja, gödningsmedel och kemikalier, och föra ner dem i viken. Det gör detta stormvatten till den snabbast växande källan till förorening av Chesapeake Bay och dess floder.

Plats: Bowie, Maryland, USA
Bowie, Maryland, USA

Lions träder in

Sedan 2009 har Lions in Bowie, Maryland, hjälpt till att värna om Chesapeake Bay genom att tillhandahålla regntunnor på hemorten för att samla upp stormvatten. Regntunnorna samlar upp vatten från hustaken och de boende kan använda detta till att vattna gräsmattor och trädgårdar. Regntunnorna minskar inte bara mängden takvatten och föroreningar i viken, utan de hjälper även till att minska de boendes vattenräkningar.

Lions i Bowie säljer regntunnorna på lokala bondmarknader vilket gör att de samlar in medel och samtidigt kan informera om andra projekt och tjänster de är engagerade i. Varje vår samarbetar Lions med staden för att sponsra ett regntunneseminarium på hemorten – och detta gör folk mer medvetna om stormvattnet och de får veta hur en regntunna kan göra nytta samt hur de används.

En säkrare och renare hemort

Många boende i Bowie som en gång köpt en regntunna har kommit tillbaka och köpt både en andra och en tredje tunna. Lokala konstnärer engagerar sig också genom att måla regntunnorna i glada färger eller med landskapsmotiv. De boende är glada över att kunna minska sina vattenkostnader och ta hand om sina gräsmattor på ett bättre sätt, och dessutom bidra till att Chesapeake Bay blir renare. ”Slutresultatet av våra insatser hjälper till att värna om våra vattenleder för framtida generationer”, säger lionmedlem Ronnie Cervenka i Bowie.

Snabbfakta

Stormvattenflöden kan ha en negativ effekt på Chesapeake Bay till och med från som ligger tiotals mil bort. Vatten kan rinna ur dammar och till de floder som mynnar i viken. Det finns också områden i New York som har avrinning till Chesapeake Bay. Genom att öka kännedomen och införa enkla lösningar som regntunnor kan folk dra sitt strå till stacken för att hålla vattnet rent.

Tips och verktyg

Se till att det blir gjort: Regntunnor på er hemort

Varför engagerade sig klubben i det här projektet? »
Staden letade efter någon som kunde starta Regntunneprogrammet men ville inte vända sig till ett kommersiellt företag. Lionmedlemmarna anmälde sig frivilligt till att ta hand om projektet.
Hur ökar ni kännedomen om projektet? »
Vi säljer regntunnorna på lokala bondmarknader där vi kan nå ut till lokalbefolkningen varje vecka och informera om vattenproblemet och andra lionprojekt. Vi sponsrar också ett regntunneseminarium som är gratis för allmänheten, och vi har ett telefonnummer som folk kan ringa för att beställa regntunnor.
Vilka resurser behövs för att bevara lokalt vatten och hålla det rent? »
Det här är inte ett projekt för en klubb, en stad eller en person. Alla behöver hjälpa till. Ju fler personer vi kan engagera, desto snabbare och lättare är det.
Har ni något råd att ge? »
Det här är ett projekt som alla klubbar kan ta på sig. Samarbeta med staden, miljögrupper och samhällsledare som kan sponsra regntunneseminarier. Sprid information!

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting