Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Värna om miljön på Hawaii


print

Lionmedlemmar bevarar Aloha-statens skönhet och säkerhet

Hawaii är känd för sin vackra natur, och den fortsätter att vara ett populärt resmål för semesterfirare från hela världen. Men precis som alla samhällen kräver det tid, arbetsinsatser och pengar för att bevara skönheten och säkra Hawaiis miljö.

Plats: Honolulu, Hawaii, USA.
Honolulu, Hawaii, USA.

Lions träder in

Personskador orsakade av slitna trottoarer kostade staden Honolulu miljontals dollar när de blev stämda. Att förhindra att sopor dumpades i havet krävde personella resurser för att märka upp alla avlopp i staden. Lions på Hawaii samarbetade för praktisk samhällsservice. Genom projektet Säkra trottoarer reparerade och fyllde upp trottoarer i områden med mycket trafik för att förlänga livet för stadens kvarter med cirka fem år. De märkte upp budskapet “Inget avfall” på alla avlopp i hela staden för att skydda havet från farligt avfall. Andra miljöprojekt handlade om att städa bort skräp och ta bort klotter.

Samarbeta med det lokala samhället

“Det har blivit väldigt tydligt för oss inom stadens myndigheter att privat och allmänt samarbete verkligen är mycket bra, speciellt när det är ont om pengar”, säger Pete Carlisle, Honolulus borgmästare. Lionmedlemmarna arbetar i nära samarbete med staden Honolulu för att identifiera stadens miljö- och underhållsbehov och tillhandahålla frivilliga tjänster för att ta itu med dessa behov – vilket gagnar både samhället och skattebetalarna. Exempelvis hjälpte projektet Säkra trottoarer till att bespara staden kostnader på tusentals dollar per kvarter.  ”Med engagemanget från Lions får vi mer gjort”, säger Carlisle.

Snabbfakta

Lions miljöserviceprojekt är ett av de fem främsta serviceområdena i klubbar över hela världen. Under budgetåret 2011 - 2012 rapporterade Lions att man planterat mer än 15 miljoner träd. Andra miljöprojekt är återvinning, lokal utbildning och städaktiviteter. Lionmedlemmarna engagerar sig i att värna om, bevara och förbättra miljön.

Tips och verktyg

Tips och verktyg

Samarbetar ni med andra organisationer? »
Vi bildar nätverk med organisationer som är välkända i hela delstaten, såsom Hawaiis Röda korset och Hawaiis matbank. Folk känner igen dessa namn och börjar även känna igen Lions som ett namn som tillhör vardagen. Genom samarbete med andra organisationer kan ni göra ännu större insatser och samtidigt främja er klubb.
Hur engagerar er klubb ungdomar i miljöstädningsprojekt? »
Starta en högskoleklubb. Besök lokala college och berätta för studenterna om hur Lionmedlemmar tjänar på hemorten. Unga medlemmar uppskattar praktiska samhällsservice såsom städning av miljön, och medlemmarna kan hjälpa dem med kontakter utanför deras college så att de, när de är klara för examen, redan har de kontakter som behövs för att sätta igång.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Samarbeta med stadsledningen för att identifiera problem i samhället som behöver åtgärdas, och gör ett upprop till lionmedlemmar i hela distriktet att hjälpa till med samhällsserviceprojekt. Distriktsövergripande projekt gör att lionmedlemmar kan träffa varandra, få nya idéer och ha glädje av ömsesidigt kamratskap.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting