Projektet Nytt hopp

Ger veteraner och deras familjer en chans att bli friska

För många veteraner som kommer hem från krig kan det vara svårt att återfå kontakten med sina familjer. Det kräver tid och förståelse att ställa om sig efter att man levt åtskilda - ofta i mer än ett år - och för många veteraners familjer finns ingen hjälp.

Lions träder in

Lions i Minnesota såg ett behov av att hjälpa veteraner och deras familjer, så de samarbetade med Minnesotas veteranmyndighet för att starta projektet Nytt hopp. Genom detta Lions-bekostade projekt deltar veteraner och deras familjer gratis i reträtter och får tid och rådgivning för att återfå kontakten och växa samman.

Lionmedlemmar utför praktiskt arbete i lägret. De anordnar reträtter, lagar mat och städar samt ordnar daghem och rådgivning dygnet runt. Programmet är öppet för alla krigsveteraner och Lions arbetar för närvarande på att göra programmet nationellt.

Att få hjälp leder till att hjälpa andra

Efter att ha träffats av bomber längs vägen under tjänstgöring i Irak hade pensionerade sergeanten Mike Mills 35-procentiga brännskador. Mike och hans fru kom till en av projektet Nytt hopps första reträtter och fick hjälp.

“När man tjänstgör i armén blir man tillsagd att stå ut och gå vidare. Om man accepterar hjälp är man svag. Och om man söker hjälp blir man förbigången vid befordran, men det är inte sant. ... Vi behöver hjälpen”, sa Mike.

Mike och hans fru är nu med i Lions och medlemmar i projektets rådgivande panel.
Efter att ha givit av sin tid vid dessa reträtter blir många rådgivare från Veteranmyndigheten också medlemmar i Lions. Alla rådgivare är veteraner, inklusive en major i aktiv tjänst som ingår i projektets styrelse. Hon blev också nyligen lionmedlem.

Snabbfakta

Hittills har 150 veteraner och deras familjer fått hjälp genom dessa reträtter. Deltagare i reträtterna har varit ogifta veteraner, makar och familjer upp till åtta personer. Bland fritidsaktiviteterna på reträtterna kan nämnas fotvandring, paddling i kanot eller kajak, simning, bågskytte, kälkåkning, fiske, isfiske, konst, hantverk, m.m. Det behövs ungefär 10 till 15 lionmedlemmar för att planera och genomföra en reträtt.

Plats: Crosslake, Minnesota, USA
Crosslake, Minnesota, USA

Tips och verktyg

Sätt igång: Hjälp veteraner och deras familjer

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
Lions liknar veteraner genom vårt servicearbete. Lions tjänar sin hemort och soldater tjänar sitt land.
Hur väcktes idén till det här projektet? »
Semesterorter erbjöd fria helger för veteraner från krigen i Irak och Afghanistan och deras familjer. Jag tyckte att Lions kan och borde göra mer. Det var då modellen att ta krigsveteraner, deras familjer och legitimerade rådgivare till en reträtt tog form.
Fick ni stöd från någon annan organisation? »
Bildandet av projektet Nytt hopp fick stöd av Minnesotas veteranmyndighet, American Legion, American Legion Auxiliary och VFW (veteraner från utlandskrig). År 2009 antog Wisconsin och New York projektet Nytt hopp tillsammans med 10 andra delstater som också börjat prata om att starta reträtter.
Finns det för närvarande liknande projekt utanför Minnesota? »
Det finns andra projekt som liknar projektet Nytt hopp, men tack vare vår modell, samarbetet med veteranmyndigheten och det kontinuerliga stödet från Lions i hela USA och Kanada, känner vi att vi är ledaren som andra jämförs med.
Hur bekostas projektet? »
Projektet Nytt hopp bekostas av bidrag från lionklubbar, American Legions och VFW:er. Vi får också privata donationer och söker bidrag aktivt.
Hur kan Lions stödja veteraner? »
För att utveckla ett projekt Nytt hopp lokalt, eller donera flygbonuspoäng som stöd för att utöka det här projektet, e-posta till info@projectnewhope.net. Vi kan hjälpa er få kontakt med veteranmyndigheten i er delstat och ge den information ni behöver för att komma igång. Fundera även på att hjälpa familjer som blivit ensamma hemma när soldater tjänstgör. Blotta vetskapen om att ni finns där om ni behövs är en tröst.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Projektet Nytt hopp handlar inte om krigspolitik. Projektet Nytt hopp handlar om att tjäna dem som har tjänstgjort för din skull. Projektet Nytt hopp handlar i grunden om att hjälpa familjer.

"Människor sitter bara där och öppnar sig. Det kan man inte göra på ett kontor. Man vet att ett vitmålat rum inte kan göra allt för en."

Bruce Billington,
Pequot Lakes Breezy Point Lions Club/grundare av projektet Nytt hopp

"Människor bollar idéer mellan sig för det här handlar inte om att bli skottsäker. Det handlar bara om vad som fungerar för stunden och att göra så gott vi kan så att vi kan gå vidare."

Dustin Oosten,
Rådgivare i projektet Nytt hopp

"Efter att ha varit på ett ställe där allt bara är oväsen och bomber … är det här totalt annorlunda. Så det här är väldigt viktigt för en familj som vill hitta tillbaka till varandra."

Simon Garcia,
Tjänstgjorde i Irak

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting