Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Nya färdigheter, nytt liv


print
"Vår klubb byggde detta center för att hjälpa barn och kvinnor att bygga sig en bättre framtid."

Kamila Rahmani,
Rabat Chelleh Lions Club

"Vi är mycket stolta och glada över att de här barnen har lärt sig läsa och skriva."

Khadija Guedira,
Rabat Chelleh Lions Club

"Jag kom hit för att lära mig sy. Nu hoppas jag att jag kan få ett arbete."

Imane Oussin,
Vuxen elev

Hjälper marockanska kvinnor till ett bättre liv

Cirka 20 procent av Marockos befolkning lever på eller under gränsen för fattigdom. Små barn får ofta inte den näring de behöver för att deras kroppar ska växa, eller den utbildning de behöver för att utveckla sin intelligens. Många vuxna kvinnor, bland annat ett växande antal ensamma mödrar, fick aldrig möjlighet att gå i skola och har inga yrkeskunskaper såsom att kunna läsa eller skriva.

Plats: Rabat, Marocko
Rabat, Marocko

Lions träder in

Rabat Chelleh Lions Club såg de problem som outbildade kvinnor med barn hade. Lionmedlemmarna ville ge hopp till dessa familjer och hjälpa till att uppfylla det nationella målet att främja läskunnighet. Genom att starta en skola för kvinnor, där det också finns en förskola och skola för deras barn, uppfyller Lions hela familjens behov. “Det var länge vår dröm och nu får många barn en utbildning”, säger Nicole Mejjati, medlem i Rabat Chelleh Lions Club.

Hårt arbete lönar sig

Lionmedlemmar som arbetar som lärare, mentorer och förebilder på detta center förändrar livet för marockanska kvinnor – en familj i taget. Medan de yngsta eleverna leker med kuber i ett klassrum lär sig äldre elever arabiska och franska i en annan del. Alla elever får ett mål varm mat, vilket för många är det enda mål mat de får om dagen. “Vi är mycket stolta och glada över att de här barnen har lärt sig läsa och skriva”, säger lionmedlemmen Khadija Guedira.

Den här hjälpen ger mödrar tid att arbeta med sin egen utbildning. I ett land där 55 procent av kvinnor över 15 år inte kan läsa eller skriva är dessa viktiga färdigheter till hjälp för eleverna. “Jag lärde mig inte läsa eller skriva förrän jag kom hit”, säger eleven Fatima Meden. “I går grät jag av lycka här på centret för att jag får lära mig saker.”

Snabbfakta

Utan hjälp från Lions skulle 70 procent av eleverna inte ha råd med skolmaterial eller böcker. Skolan undervisar i de traditionella ämnena såsom att läsa och skriva, och ger även kvinnorna färdigheter såsom att sy så att de kan få ett arbete.

Tips och verktyg

Sätt igång: Uppmuntra läskunnighet på hemorten

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
Efter att regeringen startat ett nationellt program för att öka läskunnigheten ville vi engagera oss. Det här är ett mycket fattigt område där skilda kvinnor och änkor inte kan få arbete för att de saknar utbildning. Vi ville ge dem verktygen att överleva och förbättra sina och sina barns liv.
Hur startade klubben det här projektet? »
För att stoppa fattigdomsspiralen behövde vi inte bara inkludera kvinnorna utan också deras barn. Vi startade en förskola så att även barnen fick lära sig saker.
Hur bekostar ni projektet? »
Vi samlar kontinuerligt in medel för att se till att skolan har alla resurser den behöver för att utbilda och ge möjligheter för både kvinnor och deras barn.
Vilka resurser behövs för att hålla igång projektet? »
Det här projektet behöver inte bara våra outtröttliga insamlingar utan ger också konkret service i form av handledning och mentorskap av våra medlemmar.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Var flexibel och öppen för nya idéer. Se er om på hemorten och upptäck behoven, och ta sedan emot synpunkter om projektet så att det fortsätter växa och är lyckosamt.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting