Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vår påverkan  >  Lions på gång  >  Lions på gång - arkiv  >  Ungdomsprojekt  >  Filippinskt bibliotek Filippinskt bibliotek

Vända på bladet för analfabetism

I Filippinerna påverkar fattigdom livet för många familjer som kämpar för att överleva. I en del filippinska samhällen finns det bara en läsebok per fem elever. Och färre än 20 procent av skolorna i landet har datoreer.

Plats: Kagawad Kalinga, Manila, Filippinerna

 

Lions träder in:
Lionmedlemmar i Japan och Filippinerna samarbetade för att bygga ett bibliotek för behövande barn. “Vi bestämde att vi skulle bygga det här biblioteket så att barnen på orten kan få ett ställe för forskning och studier”, säger Geraldine Colomo från Makati Golden Lions Club. Lions tyckte också att biblioteket behövde ett multimediacenter. “Datorn är i dag en nödvändighet” säger Shinzo Suzuki från Nagoya West Lions Club. “Så jag vill att de ska studera eller få mer kunskap om datoranvändning.” Och med stöd från Lions Clubs International Foundation (LCIF) skaffade lionmedlemmar nya datorer och utbildningsprogram till biblioteket.

Ett nytt kapitel:
“Genom hjälpen från LCIF byggde Nagoya West Lions Club och Makati Golden Lions Club ett bibliotek så att barnen kunde få en utbildning”, säger Pat Serrano från Makati Golden Lions Club. Blotta vetskapen om att barnen kommer att få utbildning och har en ljus framtid framför sig är en mycket stor belöning för de lionmedlemmar som deltog i projektet. Enligt Dang Loreano, medlem i Makati Golden Lions Club: “Jag hoppas att de här barnen tack vare biblioteket en dag kan förverkliga sina drömmar.”

Partnerskap:
LCIF delade ut ett internationellt assistansanslag för biblioteket. Lions i Filippinerna samarbetade med lionmedlemmar från Japan för att genomföra projektet.

 

Ytterligare länkar:

Se Filippinskt bibliotek på LQ

Dela med er av ert projekt

Mer information om LCIF-anslag

 

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man bygger ett bibliotek för behövande elever

Varför beslöt Lions att man skulle genomföra det här projektet? »
Det var brist på material, särskilt böcker, i den kommunala skolan på den här orten.
Var började ni? »
Lionmedlemmar i Filippinerna och Japan diskuterade situationen och beslöt att man skulle bygga ett nytt bibliotek.
Hur bekostade ni projektet? »
Vi fick ett internationellt assistansanslag från LCIF.
Hur lång tid tog det? »
När vi fått LCIF-anslaget tog det två månader att bygga biblioteket.
Hur fick ni andra lionklubbar/organisationer att engagera sig? »
LCIF:s internationella assistansanslag kräver engagemang av lionklubbar i minst två länder. För att få igång anslagsprocessen kontaktade Makati Golden Lions Club i Filippinerna sin systerklubb, Nagoya West Lions Club i Japan.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Om ni har ett stort projekt, gå ihop med en annan lionklubb. Och kontakta LCIF för att se om de erbjuder anslag för det slags projekt som ni arbetar med.
"I en sådan här miljö, där resurserna är begränsade, är nog det sista de skulle tänka på vara att bygga ett bibliotek. Så det här är till stor hjälp för barnen att förbättra sitt lärande."

Joan Merida,
Makati Golden Lions Club

"I dag kom jag hit och såg barnen le. Det gör mig mycket lycklig. Samarbeta med LCIF, och donera."

Shinzo Suzuki,
Nagoya West Lions Club

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting