Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vår påverkan  >  Lions på gång  >  Lions på gång - arkiv  >  Ungdomsprojekt  >  Papperslöst klassrum Papperslöst klassrum

Hjälpa elever med speciella behov

Det var svårt för handikappade barn på Toulouse Lautrec-skolan i närheten av Paris att bära tunga väskor och böcker till och från skolan varje dag. Många hade andra speciella behov i klassrummet som gjorde det svårt att vända blad, skriva rapporter och anteckna det som skrevs på svarta tavlan.

Plats: Vaucresson, Frankrike

 

Lions träder in:
“Vi bestämde oss för att göra något som hjälpte handikappade elever”, säger Bruno Theoul i St. Cloud-Garches-Vaucresson Lions Club. Så de frågade skolledningen vad Lions kunde göra för att bidra med en viktig insats för elevernas utbildning och deras livssituation. Skolan sa att Lions kunde tillhandahålla viktig ny teknik som skulle underlätta inlärningen, men att "det skulle bli ganska dyrt", berättar Armand Nedjib i St. Cloud-Garches-Vaucresson Lions Club. Lionmedlemmarna samlade in pengar från sin klubb, andra klubbar i närheten och franska Lions Clubs Foundation. Sedan såg de till att få ett matchande anslag från Lions Clubs International Foundation (LCIF) för att inrätta ett papperslöst klassrum.

Alla vinner:
I det papperslösa klassrummet har alla elever en dator och modern utrustning som passar deras kunnande och färdigheter. Det lärarna skriver på en specialtavla är kopplat till elevernas datorer så att de inte behöver anteckna. Lärarna kan också spela in lektioner så att eleverna kan lyssna på dem i hörlurar och följa med i text på datorerna. Eleverna kopplar in en hårddisk till sina datorer och vid skoldagens slut kopierar de över läxor och annat klassmaterial som de tar hem och använder på sina egna datorer. Eftersom de även har tillgång till sina böcker på sina hemdatorer behöver de inte släpa på tunga väskor – en viktig förändring för ungdomar i rullstol eller med andra hjälpmedel för att kunna gå.

Partnerskap:
St. Cloud-Garches-Vaucresson Lions Club samarbetade med andra klubbar och både franska Lions Foundation och LCIF för att maximera tillgängliga resurser.

 

Ytterligare länkar:

Se Papperlöst klassrum på LQ

Dela med er av ert projekt

Mer information om LCIF-anslag

 

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man planerar ett projekt som hjälper barn med speciella behov

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
Vi ville förbättra utbildningen och livsvillkoren för handikappade barn.
Var började ni? »
Vi pratade med skolan om vad vi kunde göra för att hjälpa de här barnen. De tekniska innovationerna var visserligen dyra, men de har haft stor betydelse för eleverna, och även för deras lärare.
Hur bekostas projektet? »
Vår klubb samlade in pengar och vi försäkrade oss om medel från närliggande klubbar. Sedan fick vi pengar från franska Lions Foundation. Till sist skrev vi ett förslag och fick ett generöst anslag från LCIF.
Hur lång tid tog det? »
Det tog mindre än tre år från dröm till verklighet.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Ta reda på vad som bäst behövs och se hur Lions kan uppfylla dessa behov. Se sedan efter vad Lions mer kan göra. Med stöd från IBM har Lions invigt fyra nya papperslösa klassrum på skolan i slutet av 2008.
"Huvudsyftet är att hjälpa våra elever att bli självständiga. Och det är intressant för lärarna för de kan tänka ut nya undervisningssätt."

Bernadette Pudelko,
Rektor på Toulouse Lautrec-skolan

"Vi ser hur barnen växer i mognad och självförtroende – och ler oftare."

Bruno Theol,
St. Cloud-Garches-Vaucresson Lions Club

"Det är en stor glädje att se dessa ungdomar. Varenda gång jag kommer hit ler en del ungdomar och säger: ‘Han är en dem från Lions som hjälpte oss.’ Jag är stolt över att vara lionmedlem – mycket stolt."

Armand Nejib,
St. Cloud-Garches-Vaucresson Lions Club

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting