Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Ungdomsprojekt

Hjälpa ungdomar

Bläddra runt bland vår samling av ungdomsprojekt för att se hur lionmedlemmar hjälper barn runtom i världen.

Ge alla barn, oavsett förmågor, en lekplats
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/matteos-dream

Matteos dröm

Lions samarbetar för att bygga en lekplats som ger alla barn, oavsett förmågor, en säker lekplats.

Hålla barn rullande med säkra cyklar
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/happy-trails

Lyckoleder

Lions hjälper till att hålla barn rullande med säkra cyklar – och gör en positiv insats på hemorten.

Vända på bladet för analfabetism
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/philippines-library

Filippinskt bibliotek

Lions bygger ett nytt bibliotek för att vända på bladet för analfabetism.

Hjälpa elever med speciella behov
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/paperless-classroom

Papperslöst klassrum

Lions tillhandahåller tekniken som behövs för att revolutionera inlärningen för franskelever med speciella behov.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting