Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ungdomsprojekt

Hjälpa ungdomar

Bläddra runt bland vår samling av ungdomsprojekt för att se hur lionmedlemmar hjälper barn runtom i världen.

Ge alla barn, oavsett förmågor, en lekplats
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/matteos-dream

Matteos dröm

Lions samarbetar för att bygga en lekplats som ger alla barn, oavsett förmågor, en säker lekplats.

Hålla barn rullande med säkra cyklar
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/happy-trails

Lyckoleder

Lions hjälper till att hålla barn rullande med säkra cyklar – och gör en positiv insats på hemorten.

Vända på bladet för analfabetism
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/philippines-library

Filippinskt bibliotek

Lions bygger ett nytt bibliotek för att vända på bladet för analfabetism.

Hjälpa elever med speciella behov
/SW/our-impact/lions-in-action/lions-in-action-archives/youth_projects/paperless-classroom

Papperslöst klassrum

Lions tillhandahåller tekniken som behövs för att revolutionera inlärningen för franskelever med speciella behov.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting