En möjlig uppgift

Se världen tydligare

Elena Galindos son, sexårige Eduardo Sanchez, hade problem i skolan för att han inte kunde se tydligt. Eftersom de var fattiga, en vanlig företeelse i lokalbefolkningen, hade Galindo och hennes man inte råd att köpa glasögon till sin son.

 

Lions träder in:
Under en årlig Lions ögonresa till Ensenada, Mexiko, undersökte läkare 800 män, kvinnor och barn – inklusive Eduardo – och delade ut glasögon gratis till dem som behövde sådana. Lions i Kalifornien och Lions i Mexiko samarbetade för att möjliggöra denna resa. Lionmedlemmarna i Kalifornien samlade in och reparerade glasögonen, skickade dem sedan till Lions i Mexiko för resan och satte ihop ett team som sedan körde till Ensenada. Lions i Mexiko samarbetade med lokala myndigheter, polisen och kyrkor för att bjuda in behövande. Man ordnade även en plats att vara på, tält och översättare. Lokala lionmedlemmar hjälpte även till på plats.

Att se är att tro:
“Jag är så lycklig”, säger Elena Galindo. “Det här har hjälpt vår familj inte bara ekonomiskt, utan jag får också se min son le när han sätter på sig glasögonen.” De som har turen att vara del av det team som deltog i resan har också nytta av denna lärdom, och av att träffa nya människor och känna tillfredsställelse av att kunna hjälpa behövande. “Inga pengar i världen kan ersätta den tillfredsställelse sådana här resor ger – att se deras ansiktsuttryck och verkligen uppfylla ett behov”, säger Raul Fernandez från Ensenada Todos Santos Lions Club.

Fakta och siffror:
Lions arbetar på att utöka sina insatser genom att ordna en andra årlig synresa med fokus på barns synbehov. Lions i Mexiko planerar också att öppna en permanent klinik norr om Ensenada i Tijuana.

 

Ytterligare länkar:

Se Omöjlig uppgift på LQ

Dela med er av ert projekt

Mer information om glasögonåtervinning

 

Plats: Ensenada, Mexiko
Ensenada, Mexiko

Tips och verktyg

Sätt igång: Göra en ögonresa möjlig

Var började ni? »
En lionmedlem i Los Angeles, Kalifornien, USA, samarbetade med Lions i Mexiko för att ordna Lions första synresa till Ensenada, Mexico. Resan blev mycket lyckad och gjordes till ett årligt projekt. Lions in Sight från Kalifornien ordnade den senaste resan i augusti 2008.
Hur bekostade ni projektet? »
Lions och andra frivilliga samlar in och återvinner glasögon i Kalifornien. Dessutom ställer frivilliga ögonteam från USA upp och betalar sina egna kostnader för att åka till resmålet. Och lionklubben som är värd ställer upp med mat och hjälper till att ordna teamets boende i Ensenada.
Vem kan delta i synresor? »
Vem som helst kan delta på något sätt, samla in begagnade glasögon, delta i återvinning av dem eller vara värd för eller följa med på en resa. Resans team består av läkare och tekniker som hjälper till med registrering, utdelning av glasögon och andra behov på plats. Under resan till Ensenada bestod teknikerna av frivilliga lionmedlemmar och läkares makar och barn som fick utbildning på plats.
Hur lång tid tar det att planera en resa? »
Det tar flera månader att planera en resa. Lions från Kalifornien skickade glasögon till värdklubben i Mexiko tre månader i förväg för att vara säkra på att glasögonen kom genom tullen i tid. Man måste även rekrytera ett team för resan, och värdklubben måste samarbeta med lokala myndigheter för att få tillstånd för resan och kontakta behövande.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Var flexibel, ha bekväma skor och kläder och njut av resan. Du åker ut för att hjälpa människor men du åker också för att det är roligt!

"Jag kunde inte se de små bokstäverna i den här boken men nu kan jag läsa."

Maria Elena Gonzales,
Glasögonmottagare

"Vi träffar människor som aldrig haft glasögon. De kan nu läsa och se sina barn."

Dr. Julia Kimball,
Chefsläkare för Ensenada-resan

"Det har betytt så mycket. De som fått glasögon har kunnat få fast anställning och kan nu klara sig själva."

Rosa Maria Irizar Izzarraga,
Tijuana III Lions Club

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting