Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Teknikutbildningscenter


print
"Man kan se barnen finna sin egen självständighet och se dem växa och använda tekniken för att bli bättre människor."

Sharon Patterson,
Staceys mamma

"Det är lättare att köra i sanden tack vare de stora hjulen. Tack för att ni gav mig rullstolen."

Alex,
Mottagare

"Att se barnen använda specialutrustningen ger mig känslan av att vi verkligen gör något bra för att hjälpa dem. När man kan förändra någons liv känner man hur härligt det är att tjäna."

Howard Jenkins,
Columbus East Columbus Lions Club

Åter till det normala efter Katrina

Technology Learning Center (TLC) lånar ut adaptiv datorutrustning, specialleksaker och rekreationsutrustning, såsom strand- och sportrullstolar, gratis till handikappade. TLC finns på området för University of Southern Mississippi och är den enda resursen av sitt slag i golfkustregionen i USA. Så när orkanen Katrina förstörde TLC blev de familjer som förlitade sig på det förkrossade.

Plats: Long Beach, Mississippi, USA
Long Beach, Mississippi, USA

 

Lions träder in:
“När vi försökte öppna igen efter Katrina fick vi verkligen problem. Vi hade inga pengar till ny utrustning”, säger Nancy Ann Sherman, medlem i Biloxi Lions Club och terapeut på TLC. “Byggnaden och all utrustning hade gått förlorad. Jag gick till min klubb och berättade att min arbetsplats behövde hjälp och de stödde mig till 100 procent." Lokala lionmedlemmar lyckades samla in medel och säkra ett anslag på nästan USD 100 000 från Lions Clubs International Foundation (LCIF) som hjälp att öppna detta center igen.

Öppen för alla:
Efter orkanen Katrina kom Sharon Patterson och hennes dotter Stacey till TLC för att få lära sig samt prova ny teknik. “Apparaten kostar mer än USD 6 000”, förklarar Sharon. “Det är jättebra att ha utrustningen så jag kan använda den först och se att den fungerar som den ska för henne.” Enligt Sara Jackson, chef för TLC: “Vi är mycket tacksamma för den medkänsla vi fått från grupper som Lions som såg att det var värdefullt att hjälpa oss bygga upp programmet igen. Det har inspirerat oss att fortsätta vår strävan."

Ekonomiska fakta:
Lokala Lions säkrade ett anslag på nästa USD 100 000 från LCIF. Med anslaget kunde Lions ersätta specialutrustningen och hjälpa till att åter få igång denna service för samhället efter att orkanen Katrina drabbade centret.

 

Ytterligare länkar:

Se Technology Learning Center på LQ

Dela med er av ert projekt

Mer information om LCIF-anslag

 

 

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man hjälper hemorten efter en naturkatastrof

Varför beslöt Lions att man skulle genomföra det här projektet? »
Orkanen Katrina förstörde TLC och all dess utrustning så att handikappade och deras familjer, lärare, vårdgivare och terapeuter stod utan nödvändiga resurser eller specialutrustning. Människor ställs inför stora utmaningar när de ska återuppbygga sina liv efter en förödande naturkatastrof. Dessa utmaningar är särskilt svåra för handikappade.
Var började ni? »
Med att berätta för Biloxi Lions Club om vad TLC förlorat och hur det drabbade handikappade. En grupp lionmedlemmar träffade personal på TLC för att diskutera deras behov och hur Lions skulle kunna hjälpa till.
Hur bekostade ni projektet? »
LCIF gav ett anslag på nästan USD 100 000 och lokala lionmedlemmar samlade in ytterligare medel. LCIF och lokala lionmedlemmar, särskilt Biloxi Lions Club, gjorde stora insatser för att hjälpa TLC återuppta sin service till handikappade. Den utrustning som köptes för LCIF-anslaget kommer att kunna fortsätta hjälpa handikappade i många år framöver.
Hur lång tid tog det? »
När TLC fått anslaget från LCIF tog det några månader att åter öppna centret i ett rum som University of Southern Mississippi Gulf Coast ställde upp med. TLC planerade att vara tillbaka i sin egen byggnad inom ett år.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Genom att stödja LCIF kan du göra en insats. Trots att Katrina drabbade alla lokala lionmedlemmar började de genast hjälpa andra. I områden där behovet var för stort för en lokal klubb gav myndigheterna och LCIF assistans. Lionmedlemmar ställde upp med hjälp på något sätt i alla samhällen och städer på Mississippis golfkust efter Katrina.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting