Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Värna om vår planet


print
"Det känns mycket tillfredsställande att vi kan göra något för samhället. Det ger också en möjlighet för lionmedlemmar att odla ett kamratskap, en samarbetskänsla."

Bill Parker,
Prescott Noon Lions Club

"Det är en stor lättnad att vi inte behöver frakta iväg allt detta till att bli fyllnadsmassa eller liknande. Och det sparar en hel del pengar för Prescott."

Rowle Simmons,
Före detta borgmästare i Prescott

Prioritera pappersåtervinning

Så mycket som en halv milon träd skulle kunna räddas varje söndag om alla läsare återvann tidningar. Men siffror från Environmental Protection Agency visar att amerikanerna bara återvinner ungefär 40 procent av sina tidningar. I staden Prescott, Arizona, var siffran mycket lägre för där fanns inte något återvinningsprogram för tidningar.

Plats: Prescott, Arizona, USA
Prescott, Arizona, USA

 

Lions träder in:
Medlemmar i Prescott Noon Lions Club satte upp ett mål att hjälpa till att värna om vår planet när de startade ett lokalt återvinningsprogram för tidningar. “Om tidningar återvinns är det mycket bra för miljön därför att vi återanvänder en produkt”, säger Bill Parker från Prescott Noon Lions Club. “Och det betyder att vi inte fäller lika många träd.” Två gånger i veckan går 35 lionmedlemmar upp före gryningen och samlar in tidningar från befolkningen i Prescott. De sorterar också och skickar iväg de återvunna tidningarna.

Drar sitt strå till stacken:
På 15 år har Prescott Noon Lions återvinningsprogram samlat in och skickat iväg cirka 24 000 ton gamla tidningar. “En viktig betydelse det här har på vårt samhälle handlar om fyllnadsmassor”, säger Rowle Simmons, förre borgmästaren i Prescott. “Vi behöver inte frakta iväg allt detta föra tt bli fyllnadsmassa.” Dessutom går alla pengar som samlas in av programmet till stöd för mer än 40 välgörande ändamål, såsom Big Brothers, Big Sisters och Yavapai Blind Center. Och projektets framgång visar sig inte bara i värdet av återvinningen utan också hur Lions gör en positiv insats för hemorten.

Fakta och siffror:
Prescott Noon Lions samlade in nästan USD 230 000 häromåret genom att donera 850 frivilligtimmar per månad till återvinningsprogrammet. Medlemmarna kör också med sina egna bilar och det blir i genomsnitt mer än 4 000 mil om året.

 

Ytterligare länkar:

Visa Värna om vår planet på LQ

Dela med er av ert projekt

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man hjälper hemorten – och vår planet

Varför beslöt Lions att man skulle genomföra det här projektet? »
Klubben var ute efter ett långsiktigt projekt som också skulle vara bra för staden Prescott.
Var började ni? »
Lions hade ett organisationsmöte för projektet. Sedan gjorde medlemmarna en studie för att ta reda på om tidningsvolymerna i staden skulle rättfärdiga en sådan insats. Därefter fick vi planerna för ett pappersinsamlingsprojekt av en pappersagent.
Vilka personal-/materialresurser behöver ni för att hålla igång projektet? »
Först behöver man en central insamlingsplats för det insamlade papperet. Det behövs också cirka 35 lionmedlemmar för att lasta papperet i två stora lastbilssläp via transportband. Dessutom använder vi skåpbilar och släpkärror för att köra papperet från våra uppsamlingsställen till centralen.
Hur bekostade ni projektet? »
I början hade inte klubben tillräckligt med pengar för att genomföra projektet. Så vid genomförde små insamlingsevenemang mellan 1969 - 1971 och fick in tillräckligt för att köpa en sockervaddsmaskin. Inkomsten från att sälja sockervadd användes till att starta pappersåtervinningsprojektet år 1973.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Ta reda på hyr stor volym tidningar och tidskrifter som levereras till ert område, och om möjligt hur det återvunna papperet ska användas. Vårt papper blir isolering i hus, vilket känns bra för oss.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting