Palmerston Heritage Park

Förvandla en bangård i Kanada

En övergiven och fallfärdig bangård på 7,6 hektar mitt i staden var en skamfläck. Den var igenvuxen med gräs och ogräs och fylld med gamla järnvägssyllar. Vandalisering och tidens tand hade satt sina spår på den gamla stationen. Och 100 år av oljespill och kolanvändning hade förorenat en del av marken.

Lions träder in

Lionklubben i Palmerston såg behovet av att rensa upp området. Medlemmarna såg också möjligheten att göra en otroligt fin allmän plats som hela samhället kunde njuta av och vara stolt över.

“Ända från början har det varit ett partnerskap med staden, vår lionklubb och befolkningen i Palmerston,” säger Dave Wilson från Palmerston Lions Club. “Invånarna i Palmerston stannar till medan vi arbetar och hjälper till. De bidrar med donationer. Det stöd vi fått har varit fantastiskt.”

Hårt arbete lönar sig

Lionmedlemmarna inser att det tar flera år att genomföra ett så stort projekt. De har arbetat i parken två gånger i veckan under tre år, lagt marksten, satt in utrustning och anlagt gångvägar. “Vi började med huvudentrén, lekplatsen och plaskdammen och vi arbetar vidare” säger Joanne Klonikowski från Palmerston Lions Club. “Nu är det en riktig samlingsplats. Vi kommer att ha en minneslund, utomhusscener och en mängd underbara saker, samt gångvägar och belysning.”

En vacker renoverad gångbro ger invånarna en imponerande utsikt över parken. Och ett renoverat lokomotiv – “gamla 81:an” – står vid parkens entré, intill en Lions-skylt och lejonstatyer.

Snabbfakta

Lionmedlemmarna kommer att anlägga mer än 1 500 meter nästan tre meter breda gångvägar, plantera hundratals träd och bygga scener och idrottsplatser för bland annat basketboll och landhockey.

Plats: Palmerston, Ontario
Palmerston, Ontario

Tips och verktyg

Sätt igång: Hur man planerar ett samhällsprojekt.

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
Vi såg den igenvuxna platsen varenda dag. Vi visste att barnen i staden behövde någonstans att leka, och familjer och andra invånare behövde en plats med träd, bänkar och möjlighet att utöva sporter.
Hur startade Lions projektet? »
Efter vårt beslut om projektet diskuterade vi med kommunledningen och kontaktade provins- och statliga myndigheter. Det har varit ett partnerskap – ett gemensamt projekt redan från början.
Hur bekostas projektet? »
Vi räknade efter hur mycket pengar vi behövde för att sätta igång, och började samla in medel och söka en mängd anslag. Vi ökade vår lokala medelsinsamling. Vi gjorde allt – sålde varmkorv och samlade in pengar på gatorna – men vår stora insamlingsinsats var en dans på Alla hjärtans dag.
Vilka resurser behövs för att hålla igång proejktet? »
Det har blivit massor av hårt arbete och vi har flera år kvar och mycket mer att göra. Det behövs många frivilligtimmar och mycket samhällsstöd för att bli färdiga.
Har ni något särskilt råd att ge? »
Ett partnerskap med staden och lokalbefolkningen är nödvändigt för ett så stort projekt. Staden har givit ett mycket stort stöd. Det har varit hårt arbete men det har varit roligt hela tiden.

"Vår lionklubb beslöt att bygga parken och göra den i världsklass."

Ron Elliott,
Palmerston Lions Club

"Det här är det bästa vår klubb någonsin gjort."

Dave Wilson,
Palmerston Lions Club

"Detta är ett projekt som verkligen märks. Parken finns tack vare vår lionklubb. Projektet är något jag verkligen är stolt över. Jag kommer att se mina barnbarn komma hit."

John Fotheringham,
Palmerston Lions Club

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting