Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vår påverkan  >  Lions på gång  >  Lions-skola i Indien Lions-skola i Indien

Lyfter utbildning till nya höjder

Elever brukade trängas i ett NO-labb för att delta i en kemilektion och vänta på sin tur på datorn. Skolans möjlighet att ta in fler elever var begränsad på grund av brist på klassrumsyta.

Plats: Chennai, Indien

Lions agerar

Med hjälp av ett anslag från Lions Club International Foundation och stöd från samhället adopterade Lions Sri Ramakrishna MHS och hjälpte till att bygga en imponerande trevåningstillbyggnad. Lions tillhandahöll 16 rymliga klassrum, ett modernt NO-labb och en fullt utrustad datorsal. “Lionklubben har gjort detta möjligt och har stått för hjälpen till all utveckling”, säger H. Jubaitha, förälder och vicepresident i skolrådet. “De tror på att bra utbildning står sig genom åren.” 

Lionmedlemmarna arbetar aktivt på den skola de adopterat, som har 1 200 elever från förskola till high school. De flesta i skolrådet, inklusive rektorn, är medlemmar i Lions. Lions har investerat i hemortens framtid genom att hålla nere skolavgifterna för eleverna och deras familjer. 

Eleverna är vinnare

Genom att hjälpa till att bekosta utbyggnaden gav Lions skolan möjlighet att ta in ytterligare 300 elever, många från fattiga familjer.  “Efter att ha sett skolan har många föräldrar bett oss ta in deras barn”, säger Venkateswara Rao i Tambaram West Lions Club.

I utbyggnaden finns 20 datorer och ett NO-labb med all modern utrustning en lärare kan önska sig. “Förut var det trångt och barnen brukade få turas om. Nu finns det totalt 20 datorer och läraren har märkt att det är mycket lätt att överföra sina lektioner”, säger läraren Parvatha Vardhini. Lions Quest-programmet ingår i skolans schema så att man kan lära eleverna livsfärdigheter.

“Jag är stolt över att vara både lärare och lionmedlem”, säger S. Jegathambal från Tambaram West Lions Club.

Snabbfakta

Skolan har fått en utmärkelse av myndigheterna för sina utbyggnader. Den har gjort att skolan kunnat ta in ytterligare 300 elever, många från fattiga familjer. Av skolans 20 skolrådsmedlemmar är 18 medlemmar i Lions.

Tips och verktyg

Sätt igång: Samordna ett långsiktigt projekt

Varför bestämde sig klubben för det här projektet? »
Vi fann ett behov i samhället och ett sätt att kunna göra störst nytta.
När engagerade sig lionklubben? »
Lionmedlemmar har varit engagerade i skolan i många år och har arbetat på olika poster för att utveckla alla elevers skolsituation.
Hur bekostas projektet? »
LCIF gav ett anslag till utbyggnad av skolan, vilket var kopplat till att Lions lokalt samlade in medel och stöd från hemorten.
Varför valde klubben just dessa förbättringar? »
Matematik och NO-ämnen ger generella kunskaper som alla elever bör ha. Lärarna berättade att eleverna hade turats om i datorlabbet och att det var trångt i NO-labbet. Vi lyssnade på elevernas behov och skapade en plan för att hjäpa dem till något bättre.
"Båda mina barn har gått i skolan här och det har gått bra för dem i livet. Men grunden för deras liv lades i skolan. De har fått lära sig vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är positivt och vad som inte är det, och skolan har bland annat givit dem de kunskaper de har."

H. Jubaitha,
Förälder

"Klassrummen har byggts så att de ger mycket solljus och har bra ventilation för eleverna. Och barnen är glada över detta varje dag."

S. Jayasree,
Förälder

"Jag var blyg och en medelmåttig elev. Min lärare hjälpte mig kanalisera mina färdigheter och mitt kunnande, och ökade mitt självförtroende. Tack vare henne är jag nu en A-elev i klassen."

Ranjani,
Elev som ingår i Lions Quest-programmet

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting