Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Vår påverkan  >  Lions på gång  >  Barn först Barn först

Förbereda barn för skolan

Som lärare på Middletown Elementary School i Virginia märkte Pam Coffman och Heather Smelser en skillnad i inlärning mellan barn som gått i förskola och dem som inte hade det. Oavsett om det var intellektuellt, socialt eller emotionellt, var det många elever som helt enkelt inte var skolmogna när de började i förskola. Föräldrar som inte hade råd med en traditionell förskola hade få alternativ för att förbereda sina barn för första skoldagen.

Plats: Middletown, Virginia, USA

Lions träder in

Pam och Heather startade ett samarbete med lionklubben genom Wayne Davis, före detta rektor på Middletown Elementary, som var en mycket aktiv lionmedlem. Tillsammans startade de en Children First Lions Club, en specialklubb som fokuserade på utbildningsbehoven för barn under åren före förskolan. Lions tillhandahöll frivilliga och de samhällsresurser som behövdes för att starta programmet Little Lions och göra det framgångsrikt. 

Programmet är gratis för samhället och kräver att föräldrar engagerar sig i sina barns tidiga utbildning. Little Lions träffas två gånger i månaden på skolan och lär ut grundläggande färdigheter såsom att använda en sax, hålla i en penna, vänta på sin tur och leka rimlekar. Genom att ha programmet på skolan vänjer sig barnen vid skolhuset, lärarna och klassrumsmiljön så att de inte blir överväldigade första dagen på förskolan. 

Redo att lära sig

Programmet Little Lions startade med att bara ett fåtal barn och deras föräldrar deltog. Nu kommer minst 10 barn till varje träff. När det blir dags för första skoldagen känner de sig hemma i klassrummet efter att ha fått lära känna både människorna och miljön. ”Nu sitter barnen och lyssnar på en hel berättelse”, säger Marjorie Davis, medlem i Children First Lions Club. ”Föräldrarna ser en enorm skillnad i deras förmåga att följa anvisningar och lyssna. Och när barnen går i skolan presterar de bättre.”

Snabbfakta

För många barn är den bästa åldern att lära sig mellan 3 och 5 år. Utan en bra grund eller en glädje att få lära sig i den åldern kan de tappas bort på vägen och få en negativ inställning till utbildning. Om man får dem att vänja sig vid inlärning innan de börjar skolan kan det hjälpa dem att prestera bra i skolan under många år framöver.

Tips och verktyg

Se till att det blir gjort: Barn först på er hemort

Varför engagerade sig klubben i det här projektet?  »
Lärarna ville få ett bättre sätt att förbereda små barn för skolan. Utan medel från lokala förvaltningen samarbetade de med lionklubben för de frivilliga och samhällsresurser de behövde.
Hur ökar ni kännedomen om projektet? »
Flygblad skickas hem till elever i skolåldern och anslås på hemorten.
Vilka resurser behövs för att hålla igång projektet? »
Genom att engagera föräldrar och samhället ökar kännedomen om det, vilket verkligen hjälper barnen. En specialklubb inom Lions som fokuserar på barnens behov lockar unga medlemmar, kvinnor och andra som kanske inte från början av intresserade av lionklubben.
Har ni något råd att ge? »
Alla lionklubbar överallt kan göra det här. Man behöver inte vara lärare – föräldrar och far- och morföräldrar kan göra det här. Det är verkligen en viktig insats. Tillgodose behovet var ni än är.
"I en tjänande värld kan Lions hjälpa till att förbereda små barn så att de kan prestera bra under skolåren."

Marjorie Davis,
Medlem i Children First Lions Club

"Det är svåra tider, och det är underbart att ha något man kan ta sina barn till utan de extra kostnader som andra aktiviteter innebär."

Chrissie Sison,
Förälder

"Barn först och Little Lions är definitivt samhällsbaserade. Man behöver inte vara lärare för att engagera sig som frivillig."

Pam Coffman,
Lärare

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting