Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vita Huset hedrar lionmedlemmar


print

Lionmedlemmar är Mästare på förändring

”Vita Husets program för Mästare på förändring hedrar vanliga medborgare som gör utomordentliga insatser på sina hemorter.” – whitehouse.gov/champions

Den 2 oktober hedrade Vita Huset 11 lionmedlemmar som valts ut att representera Lions iUSA som Mästare på förändring. Lionmedlemmar tjänar i hela landet och världen, varhelst man behöver hjälp, och gör alla lionmedlemmar Mästare på förändring.

Lionmedlemmar är Mästare på …

  • Samhälle: Lionmedlemmar deltar i praktiska serviceprojekt som hjäper till att förbättra lokala skolor, boenden för hemlösa, soppkök, lekplatser, offentliga lokaler med mera.
  • Syn: Lionmedlemmar arbetar med att förhindra blindhet, återställa synförmågan och ge vård åt miljoner människor runtom i världen.
  • miljö: Lionmedlemmar planterar träd, återvinner, städar upp i naturen och utbildar andra att värna om vår planet.
  • Ungdom: Lionmedlemmar genomför målinriktade, kreativa projekt för att tillgodose behoven för miljoner lokala barn på 46 000 orter i mer än 200 länder.
  • Hälsa: Lionmedlemmar stödjer lokala och storksaliga globala hälsoprogram som fokuserar på syn, hörsel, diabetes, bröstcancer med mera.
  • Katastrofhjälp: När naturkatastrofer sker är Lions bland de första att erbjuda frivillig katastrofhjälp.

Höjdpunkter i programmet

Evenemanget i Vita Huset innefattade:

  • Genomgång av Vita Husets samhällsledare. Lionmedlemmarna fick information av regeringstjänstemän från USA:s utbildningsdepartement, federala myndigheten för katastrofhantering, myndigheten för internationell utveckling och medlemmar av administrationen.
  • Mästare på förändring-diskussion: Två paneldiskussioner hölls under eftermiddagen, och lionmedlemmarna diskuterade sina insatser för mer hållbara samhällen.

Bilder från evenemanget kan ses här, och du kan titta på Mästare på förändring-diskussionerna på vår Youtube-kanal.

Kontakta GovernmentRelations@lionsclubs.org om du har några frågor.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting