Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Vita Huset hedrar lionmedlemmar


print

Lionmedlemmar är Mästare på förändring

”Vita Husets program för Mästare på förändring hedrar vanliga medborgare som gör utomordentliga insatser på sina hemorter.” – whitehouse.gov/champions

Den 2 oktober hedrade Vita Huset 11 lionmedlemmar som valts ut att representera Lions iUSA som Mästare på förändring. Lionmedlemmar tjänar i hela landet och världen, varhelst man behöver hjälp, och gör alla lionmedlemmar Mästare på förändring.

Lionmedlemmar är Mästare på …

  • Samhälle: Lionmedlemmar deltar i praktiska serviceprojekt som hjäper till att förbättra lokala skolor, boenden för hemlösa, soppkök, lekplatser, offentliga lokaler med mera.
  • Syn: Lionmedlemmar arbetar med att förhindra blindhet, återställa synförmågan och ge vård åt miljoner människor runtom i världen.
  • miljö: Lionmedlemmar planterar träd, återvinner, städar upp i naturen och utbildar andra att värna om vår planet.
  • Ungdom: Lionmedlemmar genomför målinriktade, kreativa projekt för att tillgodose behoven för miljoner lokala barn på 46 000 orter i mer än 200 länder.
  • Hälsa: Lionmedlemmar stödjer lokala och storksaliga globala hälsoprogram som fokuserar på syn, hörsel, diabetes, bröstcancer med mera.
  • Katastrofhjälp: När naturkatastrofer sker är Lions bland de första att erbjuda frivillig katastrofhjälp.

Höjdpunkter i programmet

Evenemanget i Vita Huset innefattade:

  • Genomgång av Vita Husets samhällsledare. Lionmedlemmarna fick information av regeringstjänstemän från USA:s utbildningsdepartement, federala myndigheten för katastrofhantering, myndigheten för internationell utveckling och medlemmar av administrationen.
  • Mästare på förändring-diskussion: Två paneldiskussioner hölls under eftermiddagen, och lionmedlemmarna diskuterade sina insatser för mer hållbara samhällen.

Bilder från evenemanget kan ses här, och du kan titta på Mästare på förändring-diskussionerna på vår Youtube-kanal.

Kontakta GovernmentRelations@lionsclubs.org om du har några frågor.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting