Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Toppmöte om läs- och skrivkunnighet

print

Lions logotyp för toppmötet om läs- och skrivkunnighet

Lions Clubs International är värd för ett toppmöte om läs- och skrivkunnighet på onsdag 1 maj 2013 på Lions Clubs Internationals huvudkontor för att diskutera rollen för privata föreningar i att främja global läs- och skrivkunnighet och normal skolutbildning.

Evenemanget kommer att samla 25 till 30 organisationer — som representerar ett tvärsnitt av myndighetsorganisationer, utvecklingsbyråer, ideella organisationer och vinstdrivande företag, för att delta i diskussioner om kapacitetsuppbyggnad inom utbildningssektorn, främjande av tidig läsning, hänsyn till handikappade och användning av innovativa, billiga tekniker.  

Ämnen för toppmötet

 • Påskynda framstegen mot global läs- och skrivkunnighet. Vad har upnåtts?  Vad mer behöver göras?  Hur når vi dit? Vilken roll har privata föreningar?
 • Främja läs- och skrivkunnighet genom tidig läsning och bokutdelning.  Varför är det viktigt att kunna läsa tidigt? Vad kan göras på lokal nivå för att främja tidig läsning?  Hur kan man på bästa sätt dela ut billiga, ålders- och kulturanpassade böcker till behövande barn
 • Utöka inkluderande: Att tänka på när det gäller synskadade och andra handikappade. Vilka är de viktigaste hindren för inkluderande och hur kommer vi förbi dem? Hur kan vi stärka utbildningssektorn och samhällsengagemanget så att vi skapar inlärningsmiljöer som tillgodoser behoven bland barn med olika handikapp? Hur kan tillhandahållande av synvård ha en viktig roll för att förbättra skolprestationerna?
 • Förbättra läs- och skrivkunnigheten/läsning genom teknik: Rollen för/användning av informations- och kommunikationstekniker (ICT) Hur kan e-läsare, mobila tekniker och andra innovativa verktyg hjälpa till att förbättra läsning och läs- och skrivkunnighet? Hur kan digital teknik användas för att utöka resurserna för dem som har synnedsättningar och andra handikapp?
Deltagare såsom:
 • Aga Khan Foundation,
 • American Foundation for the Blind,
 • Benetech Initiative Bookshare,
 • Bill and Melinda Gates Foundation,
 • CARE,
 • Hadley School for the Blind,
 • Johnson & Johnson Vision Care,
 • Microsoft,
 • Nokia,
 • Hadley School for the Blind,
 • Reach Out and Read (ROR),
 • Reading Is Fundamental (RIF),
 • Scholastic International,
 • Paralympics,
 • FN:s barnfond (UNICEF),
 • FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO),
 • United States Agency for International Development (USAID),
 • World Education,
 • World Vision.

Förena dig med oss!

Lionmedlemmar uppmuntras att följa med i onlinediskussioner som äger rum på våra kanaler för sociala media. Vi kommer att ha live-tweetar under evenemanget. Se till att ansluta online klockan 08.30 (CST) onsdag 1 maj 2013.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting