Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Kontakta:
Melitta J. Cutright
Dane La Joye
pr@lionsclubs.org
630-468-6817

Lions Clubs International uppvisar medlemsökning det andra året i följd

I en tid när många medlemsorganisationer ser en minskning av antal medlemmar uppvisar Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation, en ökning av antal medlemmar det andra året i följd. Det är första gången sedan 1990-talet som antal medlemmar ökar två år i rad.

"Antal medlemmar runtom i världen har ökat med nära 30 000 under de senaste två åren", säger Eberhard J. Wirfs, Lions Clubs Internationals president.  Lions Clubs International är den enda serviceklubborganisationen med ökande antal medlemmar

Lions medlemmar har startat det nya verksamhetsåret, vilket inleddes den 1 juli 2009, med en snabb start. Medlemmarna har bildat tre gånger så många nya klubbar i juli och augusti jämfört med samma tid förra året.

"Medlemsökningen drivs på av ökningen av antalet kvinnor och familjemedlemmar", säger Wirfs. "Vi växer med anledning av att vi visar hur lionklubbarna gör en verklig skillnad, hur vi arbetar i samhället, både lokalt och internationellt på andras vägnar."

Lionklubbarna når ut på nya sätt samt till nya och yngre medlemmar. För flera år sedan inleddes insatserna att bilda klubbar som uppmuntrar familjer, barn och andra familjemedlemmar till att göra frivilliginsatser tillsammans. Dessa klubbar är utformade att passa familjer och deras möjligheter att göra hjälpinsatser. Lions medlemmar har även bildat specialklubbar, till exempel cyberklubbar som träffas på internet och som samlas endast när de utför hjälpinsatser, samt etniska eller andra typer av klubbar som passar särskilda grupper i samhället.

Lions medlemmar har genomfört seminarier om nyklubbildning och utvecklat regionala program i bland annat Östeuropa och i Afrika, vilka visar framgångar när det gäller att rekrytera yngre medlemmar. Antal medlemmar ökar snabbt i till exempel Indien, där 70 % av befolkningen är under 40 år, och i Kina, där 20 nya klubbar bildades i juli och augusti detta år.

Lions Clubs International har mer än 1,35 miljoner medlemmar i 206 länder och geografiska områden. Utöver insatser för att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på webbplatsen www.lionsclubs.org.

 

JAG ÄR LIONMEDLEM DÄRFÖR ATT...

”Det finns oändligt många möjligheter till personlig utveckling. Jag får använda och utveckla mina talanger inom PR, men jag lär mig också att vara aktiv på ett styrelsemöte.”
Brindisi Chan, USA

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting