Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Pressmeddelande


print

Kontakta:
lcif@lionsclubs.org

För omedelbar publicering

Lions världssyndag 2008 med undersökning och utbildning av spansktalande och infödda amerikaner 15 - 17 oktober i Arizona

OAK BROOK, Illinois, USA, 4 september 2008 - Lions Clubs International firar Lions världssyndag i Arizona, USA, 15 - 17 oktober. Lionmedlemmar från Arizona och New Mexico kommer att undersöka ögonen på hundratals infödda amerikaner i Navajo-reservatet i Window Rock, Arizona, och ge glasögon till dem som behöver det. Lions kommer även att ordna uppföljande sjukvård för dem som behöver det. Lions planerar att genomföra två diabetesundersökningar för pensionärer, spansktalande och infödda amerikaner i Phoenix och anordna synundersökningar och dela ut glasögon vid Arizona Lions syncenter i Phoenix. Detta är första gången som den stora händelsen Lions världssyndag firas i Arizona.

"Diabetes sprider sig som en epidemi bland infödda amerikaner, speciellt i sydväst, och den är mycket hög bland spansktalande," säger Albert Brandel, president för Lions Clubs International. "Dessa grupper löper större risk att utveckla ögonsjukdomar som kan leda till blindhet. Information om ögonsjukdomar och det starka sambandet mellan diabetes och ögonsjukdomar når inte ut till de infödda amerikanerna och de spansktalande. Det är därför vi fokuserar på behovet av undersökningar för synproblem och diabetes i Arizona."

Infödda vuxna amerikaner löper 2,2 gånger större risk att få diabetes än de vita gör och andelen unga infödda med diabetes ökar snabbt. Ungefär 27 procent av de infödda amerikanerna i sydväst rapporteras ha diabetes, och procenttalet är mycket högre bland vissa folkgrupper.

En nyligen genomförd studie av LCIF tillsammans med National Eye Institute fann att spansktalande uppgav att de hade sämst tillgång till synhälsoinformation, visste minst om synhälsa och var minst benägna att låta undersöka sina ögon bland alla raser/etniska grupper som deltog i enkäten. Fyrtioen procent av de spansktalande uppgav att de inte sett eller hört något om synhälsa eller sjukdom det senaste året.

Blindhet är inte bara ett problem i utvecklingsländerna. Till och med i USA finns det riskgrupper som är i farozonen att förlora sin syn. Genom medel som vi samlat in via vår framgångsrika kampanj SightFirst II kan vi ta itu med växande hot mot synen i industriländerna, exempelvis ögonsjukdomar kopplade till diabetes," säger Brandel.

Lionklubbar runtom i världen kommer också att genomföra lokala aktiviteter under oktober för att på hemorten informera om behovet av att förhindra blindhet och rädda synen. Under tidigare firanden av Lions världssyndag har lokala lionklubbar genomfört synundersökningar på barn i Bosnien-Herzegovina, ordnat undersökningar och operationer för grå starr i Madagaskar, undersökt högriskpopulationer för diabetes och diabetesretinopati i Kalifornien och planerat program för att utbilda samhällsmedborgare om vad som kan göras för att förhindra synförlust i länder runtom i världen.
 
Lions Clubs International är världens största serviceklubbsorganisation med 1,3 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar i mer än 200 länder eller geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade och engagerat sig i samhällsservice och att hjälpa ungdomar i hela världen. Lions Clubs International Foundation är välgörenhetsdelen av Lions Clubs International. LCIF rankades av Financial Times studie som den främsta privata organisationen att ha som partner. LCIF etablerades år 1968 och har engagerat sig i prevention och behandling av blindhet i mer än 15 år genom SightFirst-programmet. Mer information finns på www.lionsclubs.org och www.lcif.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting