News Release

Mediakontakt:
Nicole Brown
+1-630-468-6887

Partnerskap presenterar nya forskningsanslag för bekämpning av barnblindhet

Innovativa program i Nepal, Indien och Nigeria får anslag

Oak Brook, Illinois, USA, 8 februari, 2011 – Initiativet för grå starr bland barn har presenterat de första mottagarna av mindre forskningsanslag för behandling och förebyggande av synförlust bland barn.

Initiativet är ett partnerskap mellan Bausch + Lomb Early Vision Institute och Lions Clubs International Foundation (LCIF) och kommer att dela ut två forskningsanslag på 50 000 USD var till:

Initiativet för grå starr bland barn lanserades i juni 2010 och är den första dedikerade globala satsningen på att förebygga och behandla gråstarr (som grumlar ögats naturliga lins) bland barn, så att barnblindhet kan minskas. Orsaker till gråstarr bland barn inkluderar bl.a. infektioner i livmodern, såsom röda hund under graviditeten, omsättningsproblem och genetiskt överförda syndrom.

”Kunskaper och tekniker för diagnostisering och behandling av gråstarr bland barn är välkända, men det finns en brist på förståelse för de faktorer som avgör framgången med interventioner, och faktorer som förbättrar åtkomsten till tjänsterna”, säger dr Gullapalli Rao, ordförande för den rådgivande kommittén till initiativet för gråstarr bland barn, samt grundare av LV Prasad Eye Institute i Hyderabad, Indien.

Kliniker och forskare över hela värden kunde ansöka om det första mindre forskningsanslaget.  Medlemmar i den rådgivande kommittén till initiativet för gråstarr bland barn, som består av ögonvårdsexperter från hela världen, träffades i december 2010 för att granska 16 ansökningar om små forskningsanslag från länder som bl.a. Indien, Kamerun, Nigeria, Nepal, Guatemala, Kenya, Förenta Staterna och Storbritannien.

”Trots den bästa gråstarrsoperation krävs långsiktig och mer frekvent uppföljning hos barn, på grund av att deras växande ögon hela tiden ändrar brytningsfel och p.g.a. amblyopi som är unikt för barn”, noterar Salma K.C. Rai, huvudutredare, akademisk ordförande och ansvarig för utbildning av ögonvårdsassistenter, samt rådgivande barnögonläkare på Lumbini Eye Institute i Nepal.

”Det är mycket viktigt för barnögonläkaren och gruppen att hela tiden poängtera för föräldrarna hur viktigt det är med uppföljningsbesök, åtminstone under de första åren efter en gråstarrsoperation. Fröet måste sås vid rätt tidpunkt och all fördröjning leder till dåliga resultat”, säger dr Rai.

”När vi får anslaget kan vi engagera folk i vår region till att vidta fler åtgärder för att eliminera blindhet hos barn”, säger dr Roseline Duke på Calabar Teaching Hospital i Nigeria. ”I slutet av vår forskning hoppas jag att vi har återställt synen hos barn som drabbats av gråstarr och integrerat de som har förlorat sin syn i sina skolor och samhällen.”

Uppskattningsvis 1,4 miljon barn i världen är blinda, varav 1 miljon bor i Asien och 300 000 i Afrika. Förekomsten av gråstarr bland barn i utvecklingsländer kan vara 10 gånger vanligare än i industriländer.
Blindhet bland barn påverkar inte bara barnen, utan även deras familjer och samhällen under hela livet. En studie placerar den globala ekonomiska förlusten för grå starr bland barn, under 10 års tid, till 1-6 miljarder USD.

Under de kommande månaderna tänker initiativet också presentera ett stort anslag för förebyggande och behandling åt en kinesisk institution.

”Lions har länge arbetat med att rädda och återställa syn så detta partnerskap är naturligt för oss. Dedikerad forskning som hjälper till att förebygga blindhet är ett nytt intresseområde för vår organisation och ett som kommer att ge stor utdelning under de kommande åren”, säger Lions clubs Internationals vicepresident Wing Kun Tam, medlem av Global Advisory Council.

Initiativet för gråstarr bland barn använder resurser från både Bausch + Lomb’s Early Vision Institute och LCIF för att identifiera, sponsra och marknadsföra innovativa metoder för att besegra denna utmaning och skapa långsiktiga förbättringar för barn, deras familjer och deras samhällen. Gå till www.PediatricCataract.org för mer information, eller följ initiativet på www.twitter.com/PCInitiative och www.Facebook.com/PediatricCataract.

###

Om Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den officiella välgörenhetsorganisationen för Lions Clubs International, världens största frivilligorganisation. LCIF SightFirst-programmet bygger upp omfattande system för ögonvård för att förebygga de största orsakerna till blindhet och för att ta hand om dem som är blinda eller har nedsatt syn. Sedan 1990 har SightFirst-programmet hjälpt till att återställa synen för mer än 30 miljoner människor runtom i världen, och har investerat 415 miljoner USD i förbättringar av hundratals ögonvårdscenter, operationer och läkemedel, samt har tränat tusentals ögonvårdsspecialister. För mer information, besök www.lcif.org.

Om Bausch + Lomb Early Vision Institute
The Bausch + Lomb Early Vision Institute är ett program där det globala ögonvårdsföretaget fokuserar på forskning, behandling, förebyggande insatser och information om nedsatt syn och blindhet bland barn. Bausch + Lomb bildades 1853 och är ett av de mest kända och välrespekterade hälsovårdsföretagen i världen. Företaget delar ut kontaktlinser, linsvätska, läkemedel för ögon och operationsprodukter för ögon i ca. 100 länder. För mer information, besök www.bausch.com.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting