Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakt:
Nicole Brown
630-468-6887

Förebygger mässling, förbättrar hälsan för 41 miljoner barn

Titta på en video från kampanjen i Madagaskar

Lions pilotprogram för initiativ om mässling är en partner i kampen mot mässling och strävar efter att vaccinera 41 miljoner barn i Etiopien, Madagaskar, Mali och Nigeria. Lions och Lions Clubs International Foundation tänker försöka vaccinera åtminstone 95 procent av barnen i åldrarna 9-47 månader.

Organisationen samarbetar med initiativet om mässling och stöder en världsomfattande kampanj för att skydda barn mot mässling och stärka rutinmässiga vaccineringstjänster. Partnerprogrammet finansieras gemensamt av LCIF och Bill & Melinda Gates stiftelsen.

Vaccinationskampanjer i Etiopien och Madagaskar i oktober strävade efter att vaccinera mer än 10 miljoner barn. Vaccinationskampanjer startar i norra Nigeria i januari och i södra Nigeria och Mali i februari, och man ska försöka vaccinera ytterligare 31 miljoner barn.

På en vårdcentral en avlägsen by på Madagaskar träffade jag Marie Louise Razafindrazanana som tagit med sig sin nio månader gamla son, Patrick för att bli vaccinerad. Hon kände allt för väl till farorna med mässling eftersom en av hennes döttrar dog i sjukdomen”, säger Eberhard J. Wirfs, ordförande för Lions Clubs International Foundation. ”Dessa mödrar vet dock att vi lionmedlemmar ger deras barn hopp om ett långt och friskt liv.”

Lions har länge försökt förbättra barns hälsa och förebygga blindhet på global skala. Lions inblandning i pilotprogrammet inkluderar befrämjande på alla nivåer, marknadsföring av vaccineringsaktiviteter och ekonomiskt stöd. Lions ledarskapsgrupper i de fyra pilotländerna har ett nära samarbete med hälsovårdsministerier och andra partners inom initiativet om mässling.

”Vi är mycket glada över att Lions Clubs International har blivit mer engagerade i kampen mot mässling och insatserna att stärka rutinmässiga vaccinationer, ” sade Dr. Walt Orenstein, ställföreträdande direktör för Gates stiftelsens vaccinationsleverans. ”Tack vare att Lions är en världsomfattande organisation är Lions en viktig partner i insatserna att se till att ett säkert och effektivt vaccin når ut till familjer som behöver det mest.”

Mässling är den ledande orsaken till dödsfall hos barn och kan förhindras med vaccinering. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan leda till blindhet eller döden hos barn. Även om vaccinationer finns tillgängliga i industriländerna, förblir sjukdomen en tung börda för offentlig hälsa i utvecklingsländerna. Under de kommande tre åren kommer troligtvis 1,7 miljoner barn att dö av den här sjukdomen. Sjukdomen är också en ledande orsak till blindhet som kan förebyggas, speciellt hos barn i nödställda befolkningsområden.

Initiativet om mässling är ett långsiktigt partnerskap bland världens ledare inom offentlig hälsa och strävar efter att globalt minska mässlingens mortalitet och morbiditet. UNICEF, WHO, U.S. Centers for Disease Control (CDC), amerikanska Röda Korset och Förenta Nationernas organisation är några av de andra organisationerna som bidrar till detta projekt. Det globala partnerskapet har stöttat vaccineringen av mer än 700 miljoner barn sedan år 2001.

”Initiativet om mässling är mycket glada och optimistiska över det nya samarbetet med Lions. Lions har många medlemmar i länder som detta initiativ prioriterar och kan därmed tillhandahålla en mycket värdefull kombination av sociala insatser och organisatorisk förmåga med politiskt främjande, vilket kompletterar insatserna i våra samarbetsorganisationer. Vi välkomnar även de resurser som Lions redan har bidragit med till kampanjkostnader under 2010, med anledning av att vi stod inför ett stort underskott”, sade Andrea Gay, Verkställande direktör för barns hälsa, Förenta Nationernas stiftelse.

Med kombinerade ansträngningar kommer påverkan på kampen mot mässling att öka avsevärt. Till följd av detta kommer många personer som inte har tillgång till hälsovård att bli vaccinerade mot denna smittsamma och dödliga sjukdom och det kommer att finnas många fler mässlingsfria samhällen i världen.

###

Lions Clubs International Foundation
är en välgörenhetsorganisation inom Lions Clubs International, världens största tjänsteklubbsorganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 206 geografiska områden och länder. LCIF rankades i en studie av tidningen Financial Times som den bästa frivilligorganisationen att samarbeta med. Genom SightFirst har LCIF återställt eller räddat synen på 30 miljoner människor. Mer information om LCIF finns på www.lcif.org.

Initiativet om mässling
Initiativet om mässling lanserades år 2001 och leds av amerikanska Röda Korset, Förenta Nationerna, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF och Världshälsoorganisationen. Det ger teknisk och ekonomisk support åt regeringar och samhällen för massvaccinationskampanjer och sjukdomsövervakning globalt. Initiativet har stöttat vaccineringen av mer än 700 miljoner barn och hjälpt till att minska mässlingsdödsfallen med 78 procent globalt (jämfört med år 2000). Mer information finns på www.measlesinitiative.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting