News Release

Contact:
lcif@lionsclubs.org

LCIF hjälper till efter översvämningar i Pakistan

Bästa lionmedlem.

Jag är säker på att du, på samma sätt som jag, har följt nyhetsrapporterna om de dödliga översvämningarna i Pakistan. Jag känner medlidande med de 20 miljoner människor som har drabbats av denna katastrof. Samtidigt som vattennivåerna och antal döda fortsätter att stiga finns Lions redo att hjälpa till.

Lions har tillhandahållit katastrofhjälp sedan de ödeläggande översvämningarna startade den 22 juli och LCIF har beviljat USD 120 000 för att hjälpa Lions att tillhandahålla lokala hjälpinsatser.

Du vet säkert att Lions största tillgång är medlemmarna — du och 1,35 miljoner medlemmar runtom i världen. Oavsett var det finns ett behov finns det en lionklubb i närheten som är redo att hjälpa till med sina hjärtan och sina händer. Efter det att katastrofer har inträffat är vi de första att erbjuda hjälp och de sista som lämnar området.

Jag blev rörd av en video som Lions i Pakistan har sammanställt. Samtidigt som den visar effekterna av katastrofen visar den även hopp — hopp om en ljusare framtid. Detta hopp finns tack vare Lions. Lions medlemmar bortser från sina egna behov för att hjälpa grannar, tillhandahålla nödhjälp och en plats att bo.

Vi har fått många frågor från Lions medlemmar som undrar hur de kan hjälpa till. Lions i Norge har donerat USD 81 000, tre klubbar i distrikt 201-W1, Australien, har donerat totalt USD 2 200 och Lions i England har informerat mig om att de kommer att skicka medel till LCIF för att bidra till hjälpinsatserna efter katastrofen. Du kan också ge hopp genom att ge en riktad donation till LCIF för att stödja hjälpinsatserna i Pakistan.

Vi är verkligen engagerade i långsiktiga hjälpinsatser och Haiti är ett exempel där vårt arbete fortsätter. Lions i Haiti har gjort ett utmärkt arbete med tanke på den omfattande ödeläggelsen och de lokala restriktioner som förekommer.

Sex hundra familjer i Haiti kommer att flytta in i nya hem tack vare ett gemensamt initiativ av LCIF, Lions i MD 111 Tyskland och HELP, vilken är en internationell frivilligorganisation. Detta är det första av många återuppbyggnadsprojekt efter den ödeläggande jordbävningen i Haiti, vilket har erhållit stöd från LCIF tack vare de generösa donationerna från Lions internationella familj.

Genom detta projekt kommer bostäder att byggas på familjernas egen mark, vilket befriar dem från hemlöshet och de kan undvika möjliga marktvister. Byggandet av dessa hem är ett viktigt första steg i arbetet att åter etablera ett normalt liv för de familjer som har förlorat sina hem och så mycket mer efter jordbävningen.

Från Haiti till Pakistan, Kina till Tennessee, Lions och vår stiftelse återuppbygger hem och människors liv.

Med vänlig lionhälsning

Eberhard J. Wirfs
Ordförande, Lions Clubs International Foundation

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting