News Release

Kontakt:
Melitta J. Cutright
Michelle Blomeke
pr@lionsclubs.org
630-468-6845

Lions Clubs International redovisar det fjärde raka året med medlemstillväxt

Lions Clubs International har just avslutat sitt fjärde raka år med medlemstillväxt. Samtidigt som många frivilligorganisationer fortsätter att se en minskning av antalet medlemmar, är 2010-2011 det första gången på nära tjugo år som världens största serviceklubborganisation uppvisar fyra år i rad av medlemstillväxt.

"Vi chartrade mer än 1 600 nya klubbar, vilket ökade antal klubbar till mer än 46 000", sade Wing-Kun Tam, Lions Clubs Internationals president 2011-2012. "Under de senaste fyra åren har vi ökat antal medlemmar med mer än 50 000. Med fler medlemmar kan Lions tillhandahålla mer hjälpinsatser till människor i nöd, både lokalt och runtom i världen."

Tam säger vidare att: "Antalet medlemmar har ökat tack vare att Lions har använt nya sätt att kommunicera med allmänheten. Vår snabbast växande grupp av medlemmar är kvinnor." Förutom att rekrytera fler kvinnor har klubbarna varit framgångsrika med att nå ut till yngre människor samt bilda klubbar som uppmuntrar föräldrar, barn och andra familjemedlemmar att göra frivilliginsatser tillsammans. Klubbar där hela familjer är medlemmar passar in i dagens livsstilar och ger möjlighet till familjemedlemmarna att arbeta tillsammans.

"Vi ökar även våra insatser att kommunicera via sociala nätverk, för att nå ut till unga män och kvinnor som vill göra frivilliginsatser och göra en skillnad för människor i nöd lokalt, nationellt och internationellt", sade Tam. Lions medlemmar har även bildat specialklubbar, till exempel cyberklubbar som träffas på internet och som samlas endast när de utför hjälpinsatser, eller andra typer av klubbar som passar särskilda grupper i samhället.

Lions har utvecklat regionala program i Indien och i Kina, vilka alla upplever framgångar med att rekrytera unga medlemmar. Antalet medlemmar i Kina ökade med nära 25 % förra året. Lions är den första och enda serviceklubborganisation som har godkänts av regeringen i Kina och kan därmed bilda klubbar och bedriva verksamhet i landet. Antalet medlemmar ökar även snabbt i Indien, där 70 % av befolkningen är yngre än 40 år.

Lions Clubs International har mer än 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på webbplatsen www.lionsclubs.org.

###

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting