Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Lions Quest expanderar i USA:s skoldistrikt
Programmet har fått ett anslag på 100 000 USD från NoVo Foundation

(18 mars, 2011, Oak Brook, IL, USA) – Lions Clubs International Foundation (LCIF) har tilldelats ett 100 000 USD anslag från NoVo Foundation för att stödja LCIF:s åtgärdssatsningar i Clinton Global Initiative (CGI). LCIF har tagit på sig att utöka Lions Quest över ett helt skoldistrikt i USA fram till 2013. Utökningen av Lions Quest, programmet, som ger livskunskaper och utvecklar ungdomar från klass 0-12, ser till att ännu fler elever kan dra nytta av fördelarna med sociala och emotionella kunskaper.

De 100 000 USD som tagits emot stöder LCIF:s arbete i USA under de kommande tre åren med att implementera Lions Quest över hela distrikt som ett socialt och emotionellt kunskapsprogram. LCIF:s arbete matchar arbetet som leds över hela USA för att skapa support och bevis på den positiva inverkan det har på ungdomar.

”Lionmedlemmar uppmuntras av att veta att det finns andra ledande organisationer utöver LCIF som stöder vår ungdom och ser Lions Quest som ett ledande program, som ger möjligheter och stöd åt vuxna och lärare över hela USA och resten av världen för att skapa ansvarsfulla och omtänksamma ungdomar. Genom att gå samman med NoVo för att stöda Clinton Global Initiative, hjälper vi ännu fler ungdomar att leva positiva och friska liv”, säger Eberhard J. Wirfs, LCIF:s ordförande.

NoVo Foundation stöder initiativ som fokuserar på att utrota våld mot flickor och kvinnor och gynna jämlikhet mellan könen över hela världen och ge tonårstjejer i u-länderna större möjligheter, samt ökad social och emotionell inlärning i USA. NoVo Foundation grundades år 2006 och leds av Jennifer och Peter Buffet.

”Vi är glada över att hjälpa LCIF med den viktiga uppgiften att ge sociala och emotionella kunskaper åt ett helt skoldistrikt” sade Jennifer Buffet, ordförande för NoVo Foundation. ”Om vi får rätt exponering förväntar vi oss med tiden fler distrikt som tar till sig möjligheterna med bevisad social och emotionell inlärning (SEL) för att förbättra akademiska och personliga utvecklingsresultat för barn och skolor. Det finns massor med bevis på att SEL ger många, viktiga fördelar, som är fullt kompatibla med utbildningarnas kärnmålsättning. NoVo Foundation och LCIF är mycket lika vad gäller samarbete och vi är glada över att kunna bidra med 100 000 USD för att hjälpa till att tillmötesgå CGI-åtagandet.”

SEL och Lions Quest-programmet uppmuntrar ungdomar i alla åldrar att vara självmedvetna, styra sina känslor, vara socialt medvetna genom att hitta och uppskatta likheter och olikheter både mellan individer och grupper, och att kontakta och använda familj, skola och samhällsresurser på rätt sätt, ha bra relationskunskaper och demonstrera ansvarsfullt beslutsfattande i skolan, men även hemma och i samhället.

###

Om  Lions Clubs International Foundation (LCIF)

LCIF stöder storskaliga humanitära initiativ bland medlemmarna i Lions Clubs International, världens största serviceorganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och regioner. LCIF har utnämnts till den främsta icke-statliga organisationen att samarbeta med, enligt en undersökning i Financial Times. Att tjäna ungdomar har varit en långvarig målsättning för LCIF. LCIF har delat ut mer än 200 anslag för sammanlagt mer än 13 miljoner USD för att expandera eller etablera Lions Quest-program i 64 länder i världen och påverka mer än 12 miljoner ungdomar. För mer information, besök www.lcif.orgeller www.lions-quest.org.

Om NoVo Foundation

NoVo Foundation försöker gynna en omvandling i det globala samhället från en kultur med dominering och utnyttjande till en med jämlikhet och partnerskap. För att uppnå detta försöker vi uppmuntra flickor och kvinnor till att vara inflytelserika förändringsagenter och hjälpa barn att växa upp och bli omtänksamma vuxna som kan samarbeta väl med varandra. NoVo stöder utvecklingen av förmågor hos människor – individuellt och kollektivt – för att skapa en omtänksam och balanserad värld som fungerar enligt principerna för ömsesidig respekt, samarbete och medborgarnas deltagande.
Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting