News Release

Mediakontakt:
Nicole Brown
informationschef, LCIF

Lions hjälper till att minska antalet blinda med 26 miljoner

En studie år 2010 av världshälsoorganisationen visar att blindhet har minskat nio procent globalt, eller med 26 miljoner människor, sedan 2004. Genom SightFirst har Lions haft en betydande roll i denna prestation.

Studien visar att förekomsten av nedsatt syn har minskat betydligt från 311 miljoner år 2004 till 285 miljoner år 2010. Av dessa har 246 miljoner lindrigt eller allvarligt nedsatt syn, och uppskattningsvis 39 miljoner människor är blinda, jämfört med år 2004 då 314 miljoner människor hade lindrigt till allvarligt nedsatt syn och 45 miljoner var blinda.

Denna imponerande och viktiga milstolpe vore inte möjlig utan det engagemang och den investering som privata organisationer, inklusive Lions Clubs International Foundation, samt partners, regeringar och hälsovårdsministerier har gjort. Genom t.ex. SightFirst investerar Lions 415 miljoner USD i att bekämpa de ledande orsakerna till blindhet.

I världens mest befolkningstäta länder som har det största antalet personer med nedsatt syn och blinda, har blindheten minskat betydligt. I Kina finns det 1 miljon färre blinda och i Indien har blindhet minskats med två miljoner människor. Antalet blinda i Afrika har minskat med sju procent sedan 2004.

Dessa resultat är ännu mer anmärkningsvärda med tanke på att antalet personer över 50, den åldersgrupp som är mest påverkad av nedsatt syn, fortsätter att växa snabbt och har ökat med 14 procent under de senaste fem åren

”Lions har länge varit de blinda och synskadades hjältar och vi är stolta över att kunna hjälpa till att minska denna globala börda,” säger LCIF ordförande Eberhard J. Wirfs. ”Vi måste dock fortsätta med det och fördubbla våra ansträngningar. Av de 285 miljoner människor som har nedsatt syn kan 80 procent av fallen botas, behandlas eller förebyggas från början.”

Utmaningen förblir att uppnå målet med att utrota huvudorsakerna till blindhet fram till år 2020. De tre främsta orsakerna till blindhet enligt år 2010 års uppskattningar är grå starr, glaukom och åldersrelaterad förändring av gula fläcken, medan icke åtgärdade synfel (närsynthet, långsynthet och astigmatism) är huvudorsaken till lindrigt och allvarligt nedsatt syn. Detta poängterar den senaste trenden med en minskning av infektionssjukdomar, medan kroniska sjukdomar, som påverkar både industrialiserade länder och utvecklingsländer, stiger snabbt.

Lions fortsätter att satsa på bekämpningen av de ledande orsakerna till blindhet som kan förebyggas. Med de medel som samlades in genom kampanjen SightFirst II ökar Lions programmen för att bekämpa nya och uppkommande hot mot synen, samtidigt som man finansierar nya projekt som riktar in sig på forskning och rehabilitering.

Läs mer om studien på världshälsoorganisationens webbplats

###

Lions Clubs International Foundation är en välgörenhetsorganisation inom Lions Clubs International, världens största tjänsteklubbsorganisation med 1.35 miljoner medlemmar i 207 geografiska områden och länder. LCIF rankades i en studie av tidningen Financial Times som den bästa frivilligorganisationen att samarbeta med. Genom SightFirst har LCIF åteställt eller räddat syne på 30 miljoner människor. Mer information om LCIF finns på www.lcif.org.


© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting