Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Kontakta:
Melitta J. Cutright
Kristopher Kempski
pr@lionsclubs.org
630-468-6817

Lions Clubs International uppvisar den största medlemsökningen på nära två decennier

Samtidigt som många andra frivilligorganisationer ser en minskning av antal medlemmar kan Lions Clubs International uppvisa sin största medlemsökning sedan 1992. Detta är det tredje året i rad som antal medlemmar ökar i världens största frivilligorganisation.

"Antal medlemmar i världen ökade med när 20 000 under 2009-2010", sade Sid L. Scruggs III, president i Lions Clubs International. "Detta följer en ökning av nära 30 000 medlemmar under de senaste två åren. Denna medlemsökning är mycket glädjande, för nya medlemmar innebär att lionklubbarna kan tillhandahålla mer hjälpinsatser både lokalt och runtom i världen."

Denna medlemsökning är resultatet av lionmedlemmarnas nya sätt att skapa kontakt och engagera människor lokalt. "Lionklubbarna har gjort särskilda insatser att rekrytera kvinnor och familjer", säger Scruggs, "och detta ger nu resultat. "Vi är också bättre på att visa hur lionklubbarna gör en verklig skillnad, hur vi arbetar i samhället, både lokalt och internationellt till nytta för andra människor."

För några år sedan inledde lionklubbarna särskilda insatser att nå ut till yngre medlemmar och till familjer samt bildade familjevänliga klubbar, vilket uppmuntrade både föräldrar och barn att göra frivilliginsatser. Dessa klubbar är utformade att passa familjer och satsningen har varit mycket framgångsrik. Lions medlemmar har även bildat specialklubbar, till exempel cyberklubbar som träffas på internet och som samlas endast när de utför hjälpinsatser, eller andra typer av klubbar som passar särskilda grupper i samhället.

Lions har utvecklat regionala program i Kina, Afrika och Östeuropa, vilka alla upplever framgångar med att rekrytera unga medlemmar. Antal medlemmar i Kina nära fördubblades förra året. Lions är den första och enda serviceklubborganisation som har godkänts av regeringen i Kina och kan därmed bilda klubbar och bedriva verksamhet i landet. Antal medlemmar ökar även kraftigt i Indien, där 70 % av befolkningen är yngre än 40 år. "Lions har just bildat den första klubben i Bhutan och antal medlemmar ökar även i många länder i Asien", säger Scruggs.

Lions Clubs International har mer än 1,35 miljoner medlemmar i 206 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på www.lionsclubs.org.

 


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting