News Release

Melitta J. Cutright
melitta.cutright@lionsclubs.org
Michelle Blomeke
michelle.blomeke@lionsclubs.org
630-468-6739

För omedelbar publicering

PENSIONERAD PILOT FRÅN NORTH CAROLINA VALD TILL
PRESIDENT I LIONS CLUBS INTERNATIONAL

OAK BROOK, IL, USA, den 2 juli 2010 – Sid L. Scruggs III, från Vass, North Carolina, USA, valdes till president i The International Association of Lions Clubs vid organisationens 93:e internationella kongress, vilken hölls i Sydney, Australien den 28 juni-2 juli 2010. President Scruggs är pensionerad militärpilot och trafikflygspilot och har tagit examen vid U.S. Naval Academy.

Som president kommer Scruggs att leda organisationen som har mer än 1,35 miljoner med¬lemmar i mer än 45 000 klubbar i 206 länder och geografiska områden runtom i världen. Han kommer även att hjälpa till att staka ut riktningen för Lions Clubs International Foundation och stiftelsens SightFirst-program som satsar USD 343 miljoner för att utrota blindhet som kan förebyggas och återställas.

President Scruggs är en erfaren och effektiv ledare, speciellt inom områdena ledarskaps¬träning, mentorskap av framtida ledare samt medlemsutveckling. President Scruggs tema är "En strimma av hopp" och hjälpinsatser till andra människor – vilken är grund¬principen för lionklubbarna runtom i världen – kommer att vara fokus under hans presidentår.

Han är medlem i Vass Lions Club och han har innehaft många poster inom organisa¬tionen. Utöver sina insatser inom Lions är han även styrelseordförande i Governor Morehead School for the Blind, styrelsemedlem i Raleigh Lions Clinic for the Blind Inc samt ständig medlem i American Airlines Grey Eagles Association och i Naval Academy Alumni Association.

Under 2010 valdes han in i United States Blind Golf Association Hall of Fame. Han har dessutom tilldelats utmärkelsen Order of the Long Leaf Pine, vilken är den högsta utmärkelsen som kan utdelas av delstaten North Carolina. Han är även hedersdoktor i humaniora vid World University.

Lions är välkända för sina insatser att bevara syn och att utrota blindhet samt deras humanitära insatser och att hjälpa ungdomar runtom i världen. Mer information om Lions Clubs International finns på webbplatsenwww.lionsclubs.org.

###

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting