Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakt:
lcif@lionsclubs.org

Nytt samarbete mellan LCIF och Bausch + Lomb Early Vision Institute har som mål att förhindra blindhet bland barn

Sydney, Australien, den 30 juni 2010 — Lions Clubs International Foundation presenterade i dag ett nytt samarbetsprogram med Bausch + Lomb Early Vision Institute. Samarbetet kommer formellt att inledas vid Lions Clubs Internationals kongress i Sydney, Australien, under den första plenarsessionen på onsdag den 30 juni. Representanter från Bausch + Lomb Early Vision Institute kommer tillsammans med Lions Clubs Internationals verkställande tjänstemän att presentera det nya samarbetsprogrammet, vilket fokuserar på behandling av grå starr bland barn.

Detta samarbete kommer att finansiera innovativa program som kan genomföras på många platser för att förhindra och behandla grå starr bland barn samt uppmuntra till ögonundersökningar bland barn. Bausch + Lomb bidrar med USD 350 000 det första året för att kunna inleda detta pilotprogram. Samarbetsprogrammet kommer att använda resurser i båda organisationerna för att identifiera, finansiera och främja innovativa metoder inom detta område till långsiktig nytta för barn, deras familjer och hela samhällen.

"Lions Clubs International Foundation fortsätter sitt långsiktiga engagemang att rädda miljoner människors syn runtom i världen", sade Al Brandel, ordförande i Lions Clubs International Foundation. "Vi är mycket glada över detta initiativ om grå starr bland barn och det nya samarbetet med Bausch + Lomb Early Vision Institute."

Grå starr bland barn grumlar ögats lins. Om sjukdomen inte behandlas kan den snabbt leda till nedsatt syn och blindhet. Detta nya samarbete kommer hjälpa till att behandla och förhindra grå starr bland barn.

"Alltför många nyfödda barn har grå starr och framför sig har de ett helt liv med nedsatt syn och blindhet, vilket är oförsvarbart i dagens värld", sade Paul Sartori, vice president i Bausch + Lomb. "Med mer finansiering och fokusering på forskning, förebyggande insatser och behandling kommer vi att kunna göra en skillnad bland barn i hela världen."

Antalet fall med grå starr i Australien och andra industriländer är 1-4 barn per 100 000 födslar. I utvecklingsländer kan antalet fall vara tio gånger högre. Med anledning av detta kommer programmet under det första året fokusera på att hjälpa barn i Kina, där det uppskattas att 40 000 barn lider av grå starr.

För ytterligare information besöker du webbplatsen www.PediatricCataract.org.

# # #

Om Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation är en välgörenhetsorganisation inom Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i 206 länder och geografiska områden. LCIF rankades i en studie av tidningen Financial Times som den bästa frivilligorganisationen att samarbeta med. LCIF:s SightFirst-program är Lions största program och det bygger upp omfattande system för ögonvård för att bekämpa de största orsakerna till blindhet och för att ta hand om dem som är blinda eller har nedsatt syn. Sedan 1990 har SightFirst-programmet hjälpt till att återställa synen för mer än 30 miljoner människor runtom i världen, har investerat USD 237 miljoner i operationer, har förbättrat hundratals ögonvårdscenter och tränat tusentals ögonvårdsspecialister. För mer information besöker du webbplatsen www.lcif.org.
 

Om Bausch + Lomb Early Vision Institute
Bausch + Lomb Early Vision Institute är ett program där det globala ögonhälsovårdsföretaget fokuserar på forskning, behandling, förebyggande insatser och information om nedsatt syn och blindhet bland barn. Bausch + Lomb bildades 1853 och är ett av de mest kända och välrespekterade hälsovårdsföretagen i världen, vilket i 100 länder tillhandahåller kontaktlinser, linsvätska, läkemedel och operationsprodukter för ögon. För mer information besöker du webbplatsen www.bausch.com.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting