Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Newsroom
Background


Melitta J. Cutright
Melitta.Cutright@lionsclubs.org

Michelle Blomeke
Michelle.Blomeke@lionsclubs.org
630-468-6817 till och med den 23 juni

BAKGRUND OM LIONS 93:E INTERNATIONELLA KONGRESS
I SYDNEY, AUSTRALIEN DEN 28 JUNI-2 JULI

Press Release

Lions Clubs International – Lions Clubs International är världens största serviceklubb¬organisation med 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på webbplatsen www.lionsclubs.org.

Lions internationella kongress - I slutet av juni eller i början av juli varje år samlas 15 000-20 000 lionmedlemmar och deras familjer från mer än 100 länder till Lions internationella kongress. I fem dagar arbetar medlemmarna med organisationens verksamhet, upplever kamratskap och njuter av vistelsen i en internationell stad. Lions internationella kongress är en av de största årliga kongresserna i sitt slag i hela världen.

Kongressens höjdpunkter - Bland höjdpunkterna detta år märks:

  • Den färgsprakande paraden med 10 000 lionmedlemmar från 100 länder, många i folkdräkt, samt orkestrar och paradvagnar. Paraden kommer att starta klockan 11:00 på tisdag den 29 juni och marschera norr ut på Macquarie Street från korsningen mellan College Road, Prince Albert Road och St. Mary Road.
  • Huvudtalare är Chesley B. “Sully” Sullenberger III, den pilot från USA som gjorde en nödlandning på Hudsonfloden i New York och räddade livet på 155 passagerare och besättningsmän. Han kommer att tala klockan 09:15 på fredag den 2 juli i Sydney Entertainment Centre.
  • Presentation av Lions humanitära utmärkelse 2010 till Wangari Maathai, en internationellt känd aktivist som arbetar med miljö, fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Hon kommer från Kenya och var Nobelpris¬tagare år 2004. Hon kommer att tala klockan 09:00 på torsdag den 1 juli i Sydney Entertainment Centre. 
  • Den första vinnaren i Lions Clubs Internationals globala musiktävling för ungdomar kommer att utses klockan 19:30 på onsdag den 30 juni i Bayside Auditorium B i Sydney Convention and Exhibition Centre. Tio ungdomar från hela världen kommer att tävla på violin.
  • En färgsprakande flaggceremoni med flaggor från hela världen kommer att genomföras klockan 11:45 på onsdag den 30 juni i Sydney Entertainment Centre.

Andra kongressen i Australien - Lions Clubs International genomförde 1991 en av de mest populära kongresserna i Brisbane, Australien.

Val av kongresstad - Styrelsen för Lions Clubs International väljer ut kongresstäder runtom i världen fem år i förväg efter en omfattande budgivningsprocess. Under utvärderingen presenterar turistmyndigheter möjligheter till boende under kongressen och aktiviteter för det stora antalet deltagare samt förklarar varför just deras stad är en attraktiv turistdestination.

Lions Clubs International söker efter områden som har en stark tradition av Lions hjälp¬insatser. Lokala lionmedlemmar visar sitt engagemang genom att bilda en värdkommitté.

Lions internationella huvudkontor - Lions Clubs Internationals huvudkontor är beläget i Oak Brook, Illinois, USA, där personal arbetar med förberedelse av kongressevene¬mangen, boende för kongressdeltagarna, externa leverantörer och utställare. Mer än 100 anställda från det internationella huvudkontoret arbetar under kongressen.

Lions runtom i världen - Lions medlemmar är män och kvinnor som ger av sin tid för att utföra humanitära insatser. Lionklubbarna utvärderar samhällsbehov och väljer serviceprojekt för att tillgodose dessa behov, till exempel:

  • Samlar in och återvinner glasögon samt stödjer ögonundersökningar och gråstarroperationer.
  • Sponsrar program för unga människor, till exempel leoklubbar, och tillhandahåller stipendier och möjligheter till rekreation. 
  • Förbättrar miljön samt bygger och upprätthåller lekplatser och parker.
  • Stödjer diabetesutbildning, tillhandahåller hälsoundersökningar och hjälper äldre.
  • Tillhandahåller katastrofhjälp efter katastrofer, till exempel jordbävningen i Haiti och skogsbränderna i Australien.

Lionklubbar i Australien - Lions har en stark närvaro i Australien med nära 1 300 klubbar och 27 500 lionmedlemmar i landet. Lions i Australien är involverade i många olika typer av konkreta hjälpinsatser, till exempel stöd till offren efter skogsbränderna i delstaten Victoria, skydd av miljön, förbättring av hälsovård, stöd till ungdomar och många andra lokala hjälpprojekt. För mer information om Lions i Australien besöker du webbplatsen www.lionsclubs.org.au.

Värdkommitté - Frivilliga lionmedlemmar från Australien har tillbringat flera år med att förbereda inför den internationella kongressen. Värdkommittén ansvarar för välkomnan¬de av besökarna, till exempel välkomstcentret, banderoller, bokning av lokala parad¬orkestrar till den internationella paraden samt att samordna och hjälpa till vid större evenemang.

Lions kommande internationella kongresser
Seattle, USA                        2011
Busan, Korea                        2012
Hamburg, Tyskland                2013
Toronto, Kanada                    2014
Honolulu, USA                      2015

###

Information till media: Mediapass kommer att finnas tillgängliga i kongresskontoret i foajén till utställningshall 1, Sydney Convention and Exhibition Centre. För mer information om kongressevenemangen besöker du onlinekongressen www.lionsclubs.org/SW/common/convention/index.php.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting