News Release

Melitta J. Cutright
Melitta.Cutright@lionsclubs.org


Michelle Blomeke
Michelle.Blomeke@lionsclubs.org
630-468-6817 före den 23 juni

MIRAKELPILOTEN PÅ HUDSONFLODEN KOMMER ATT TALA VID LIONS INTERNATIONELLA KONGRESS

OAK BROOK, Illinois, USA, den 1 juni 2010 – Chesley B. “Sully” Sullenberger III, den pilot som landade ett passagerarplan på Hudsonfloden och därmed räddade livet på 155 passagerare och besättning kommer att tala vid Lions 93:e internationella kongress i Sydney, Australien, på fredag den 2 juli. Han kommer att tala klockan 09:15 i Sydney Entertainment Centre.

Sullenberger och hans besättning blev hjältar när de gjorde en nödlandning på det iskalla vattnet i Hudsonfloden i New York, USA, den 15 januari 2009 och de hjälpte alla ombordvarande på ett säkert sätt ur planet till räddningsbåtarna. US Airways flygning nummer 1549 hade förlorat kraften i båda motorerna efter att ha kolliderat med en flock fåglar. Den amerikanska kongressen visade senare erkänsla för Sullenberger och hans besättning för deras modiga insatser.

Sullenberger gick nyligen i pension efter tre årtionden inom US Airways, där han arbetat som chefspilot och inom företagets säkerhetsteam för flygverksamheten. Han hade mer än 19 000 flygtimmar innan denna nödlandning inträffade. Han var bidragande i insatserna att utveckla, införa och leda US Airways kurs om ledarskap och beslutsfattande för flygbesättningar.

Sullenberger är mycket aktiv inom flygsäkerhet. Han har varit den amerikanska pilotorganisationens representant under den amerikanska haverikommissionens utredningar, lokal säkerhetsordförande i den amerikanska pilotorganisationen och medlem i den amerikanska pilotorganisationens tekniska kommitté. Han har även utfört haveriutredningar på uppdrag av det amerikanska flygvapnet.

Han har bildat och är VD i Safety Reliability Methods, ett konsultföretag som tillhandahåller strategisk och taktisk vägledning för att förbättra säkerhet, resultat, driftsäkerhet och ledning i olika organisationer.

Han är född i Denison, Texas, USA, han tog examen vid The U.S. Air Force Academy och tjänstgjorde som stridspilot under åren 1975-1980 och blev under denna period flygchef och utbildningschef. Han har tagit examen i industriell psykologi vid Purdue University och i administration vid University of Northern Colorado.

Sullenberger har skrivit boken Highest Duty: My Search for What Really Matters, vilken publicerade i oktober 2009. Time Magazine utnämnde honom till en av världens mest inflytelserika personer under 2009. Han bor med sin familj i Danville, Kalifornien, USA.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i 206 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på www.lionsclubs.org.

###

Information till media: Mediapass kommer att finnas tillgängliga i kongresskontoret i foajén till utställningshall 1, Sydney Convention and Exhibition Centre. För mer information om kongressevenemangen besöker du onlinekongressen www.lionsclubs.org/SW/common/convention/index.php.


© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting